2008-11-13 12:44:54

I Vatikanen hålls en konferens om vården av sjuka barn


(13.11.2008) RealAudioMP3
Det är inte lätt att stå inför en sjuk människa - och när det handlar om ett barn, så blir problemet ännu värre. Det sjuka barnet är ett trängande problem. Under det sista decenniet har drygt två miljoner barn dödats i vapenkonflikter, sex miljoner har blivit invalider och tiotusentals lemlästade av landminor. På senaste tiden har 300.000 barn rekryterats såsom soldater. Drygt 4.300.000 barn har dött av Aids. Bara i Afrika drabbas varje dag 7.000 barn av detta virus och redan har 14 miljoner barn blivit föräldralösa på grund av denna sjukdom.

Det är siffror som ger dimensionen av ett problem som även Kyrkan engagerar sig för. Och nu ägnar den en konferens åt de sjuka barnen, organiserad av det Påvliga rådet för hälsovårdsarbetare, och som hålls i Vatikanen från och med idag den 13 november till den 15.

När kardinal Barragán ger siffrorna angående situationen för de sjuka barnen framhåller han hur ”fattigdomen förblir den främsta orsaken till deras sjukdomar. 1.200.000.000 människor lever med mindre än en dollar om dagen. T.o.m. i de rikaste länderna så lever ett av sex barn under existensminimum. Narkotikaproblemet har sedan brett ut sig till oroväckande proportioner även till skolorna.

30% av barnen under fem år lider av hunger eller är undernärda. 250 miljoner barn under 15 år arbetar - och bland dessa omkring 60 miljoner i farliga förhållanden. Enligt den internationella arbetsorganisationen så arbetar 120 miljoner pojkar och flickor, mellan 5 och 14 år, heltid - många av dem sex dagar i veckan och en del t.o.m. sju dagar. Ofta är de tvungna till att arbeta instängda i lokaler utan några ventilationsanordningar, med dålig belysning och med beväpnade vakter för att undvika att de rymmer”.

"Dessutom är många barn och ungdomar i dag lämnade åt sig själva och sina instinkter. Miljön som de lever i domineras av internet och teven. Och många föräldrar har avstått från sin plikt att fostra sina barn. Fadern och modern arbetar och har aldrig tid för sina barn", säger kardinalen Barragán.

I denna situation ställs man inför en stimulerande fråga. Hur skall själavården vara för de sjuka barnen? Just detta diskuterar man om under konferensen som nu hålls i Vatikanen. Ett diskutionsämne är orsaken till barnens sjukdomar. Men man skall även uppehålla sig vid vad de Heliga Skrifterna och Kyrkans Fäder säger om vården av barnen - och vilket vittnesbördet har varit från Helgonen som ägnade sitt liv åt vården av de sjuka barnen

”Barnet har mer än de vuxna en känslighet och en intuition att förstå om själasörjaren som kommer till det är sann och autentisk”, säger fader Ruffini, vice sekreterare i det Påvliga rådet för hälsovårdsarbetare och fortsätter - ”såsom ett folkordspråk säger ´om han är en riktig präst´, om han verkligen tror på det han säger och framförallt om han är konsekvent i sitt liv. Det är inte en lätt mission att föra ljuset på den besvärliga och mörka vägen i ett ungt människoliv”.All the contents on this site are copyrighted ©.