2008-11-12 13:16:12

Kom Herre, Marana´Tha´, bad Påven vid onsdagens audiens, kom till oss alla som behöver Dig!


(12.11.2008) RealAudioMP3
Benedictus XVI höll idag, onsdag, sin veckoaudiens ute på Petersplatsen i ett grått novemberväder. ”I vår fortsatta katekes om Aposteln Paulus, sa han, går vi nu från Paulus tal om Kristi död och uppståndelse över till hans lära om Herrens återkomst. För Paulus var Herrens återvändande vid tidernas slut följt av uppståndelsen från döden och fullbordandet av hans rike, då alla som trott på honom och satt tillit till hans löften kommer att vara hos honom i ära. Kristi ärorika välde har i verkligheten redan börjat. Ändå väntar vi som fått mottaga hans ande som de första frukterna i vår förlossning, tålmodigt på fullbordandet av den planen i våra liv.

Vårt liv i denna världen , kännetecknat av prövningar och svårigheter, måste inspireras av det himmelska hoppet och en förväntan på uppståndelse i ära. Paulus rika lära om de yttersta tingen, där han räknar upp sina ”redan” i Kristi uppståndelse liksom många ”inte ännu” i våra liv i denna världen, återspeglas i hans yttrande att ”vi räddades i hoppet”. Samma glädjerika förväntan om Herrens återkomst och fullföljelsen av Faderns frälsningsplan kan man se i den gamla kristna bön med vilken han sammanfattar sitt första brev till korintierna: Marana´, tha´, Kom Herre Jesus!

Och med denna hjärtskärande bön avslutade Påven i dag sitt tal vid audiensen. "Utan Kristi närvaro får vi aldrig en rättvis och förnyad värld: vi måste be bönen med stor iver för allt som händer i vår värld: Kom Herre , till flyktinglägren i Darfur och Norra Kivu, kom till oss där narkotikamissbruket dominerar, kom även till alla rika som har glömt dig och lever ensamma, isolerade i tanken på sig själva. Förnya världen idag även i våra hjärtan och förnya även vårt sätt att leva så att vi kan bli Guds ljus och vittna om dig.

Till audiensen hade det kommit circa 15 000 deltagare.
All the contents on this site are copyrighted ©.