2008-11-11 17:27:40

Två nunnor kidnappade i Kenya


(11.11.2008) RealAudioMP3 Två nunnor, som tillhör en italiensk orden, uppkallad efter den salige Charles de Foucauld, kidnappades på måndagen i Elwak, i nordöstra Kenya, vid gränsen till Somalia. ”Vi är mycket oroliga”, säger en medsyster, för även om syster Mariateresa och syster Caterina är vid tämligen god hälsa, skulle de kunna vara i behov av ett par mediciner. Nu väntar vi på att det kommer någon god nyhet från polisen, myndigheterna eller folket här på platsen som gör allt för att hjälpa oss och vara oss nära. Men vi vet att deras befrielse kan kräva tålamod och tid. Natten har gått utan att det kommit några nyheter. De lokala myndigheterna har garanterat oss att de gör allt de kan för att våra medsystrar skall befrias så snart som möjligt.

Elwak-området, som ligger bara fem kilometer från de somaliska gränsen och drygt 23 mil från den närmaste kenyanska staden, Mandera, har säkert mer kontakter, även ur kommersiell synpunkt, med Somalia och ankomsten av tusentals somaliska flyktingar har under årens lopp gjort att området verkar mer somaliskt än kenyanskt.

För ögonblicket har det aktiverats två kanaler - en institutionell och en informell - för att försöka upprätta en kontakt med kidnapparna, säger missionsnyhetsbyråns Misna:s källor, som vill förbli anonyma av säkerhetsskäl. Det framhålls att, såsom ofta sker i dessa fall, är det befolkningens kvinnor - d.v.s. de som mest gagnas av missionssystrarnas hjälp - som aktiverar ett nät av kontakter och informationer som kan leda till ett gott resultat.All the contents on this site are copyrighted ©.