2008-11-08 16:45:58

I Rio de Janeiro hålls den tredje världskongressen angående sexuellt utnyttjande av barn.


(08.11.2008) RealAudioMP3 I Rio de Janeiro hålls denna månad den tredje världskongressen angående sexuellt utnyttjande av barn. Sexhandeln, sexturismen, barnpornografi och barnprostitution är skrämmande fenomen i vår tid. De är tecken på de vuxnas barbariska handlingar mot en och en halv miljon barn, som blir offer för sexhandeln i världen. Barn som ofta sviks av dem som egentligen borde beskydda dem. Och det är därför verkligen viktigt att det organiseras sådana här möten och kongresser såsom den i Rio de Janeiro, som ECPAT, tagit initiativet till. Ecpat är en organisation som samarbetar i 81 länder för att förhindra kommersiellt utnyttjandet av barn i sexindustrin.

Det sexuella utnyttjandet av barn är ett fenomen som breds ut alltmer och vars dimensioner dock är underskattade. I Rom har det i dessa dagar hållits ett förberedande möte inför Världskongressen i Rio de Janeiro. En av deltagarna var den ansvarige för det italienska Unicef och han säger:

”Det som saknas är en konstant och noggrann kontroll över fenomenet från institutionernas sida. Det första svaret som vi kommer att ge är en exakt och konkret databank från institutionernas sida, som vi är redo att ge en hjälpande hand, såsom Unicef, och tack vare denna datobank kunna påverka politiken.

Den ansvarige för ECPAT i Italien säger: ”Sexturismen är en del av detta problem, den är inte den numeriskt viktigaste delen. Men den är det ur ekonomisk synpunkt, på så sätt att ett utnyttjat barn och som införs på sexturistmarknaden renderar mer än ett barn som förs in i barnprostitutionen. Vad gäller barnpornografin fortsätter vi att endast känna till en mycket liten del av problemet, för Internet fortsätter varje dag att erbjuda material i oändlighet”.

”Och intill de gamla formerna av utnyttjande uppstår idag nya situationer, säger den ansvarige för Unicef i Italien. Det finns en del mycket viktiga fenomen - det första t.ex. är det som gäller pojkar som alltmer blir protagonister i våldtäkter gentemot sina jämnåriga. Och ett annat som håller på att öka de sista åren är våldet i hemmet. Även i detta fall ägnar medierna stor uppmärksamhet, när det händer något, men sedan existerar det inte några konkreta åtgärder för att utrota detta problem”, säger ordföranden i Unicef i Italien.


All the contents on this site are copyrighted ©.