2008-11-01 14:22:28

Benedikt XVI. poudaril varovanje katoliške identitete karizmatičnih skupnosti in spodbujanje njihovega tesnega povezovanja in sodelovanja s škofi in papežem


VATIKAN (petek, 31. oktober 2008, RV) – Sveti oče je danes sprejel udeležence mednarodne konference Katoliške bratovščine zveze karizmatičnih skupin in družb, ki se je včeraj začela v Assisiju. Za temo konference, ki se bo zaključila v nedeljo, so izbrali besede sv. Pavla Korinčanom: Mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Božja moč in Božja modrost (1Kor 1,23-24). Papež je v svojem govoru izpostavil pomen in vlogo novih cerkvenih gibanj in skupin, ki so se pojavile po II. Vatikanskem koncilu. Označil jih je kot božji dar, dragocen za življenje Cerkve. Z zanimanjem je sprejel aktualnost teme konference, ki postavlja Kristusa v središče oznanjevanja in se navezuje na Pavlovo teologijo, na Novo zavezo in izkušnjo karizmatične prenove. Sveti oče je nadaljeval, da karizme, o katerih Nova zaveza govori kot o vidnih znamenjih Svetega Duha, niso nek pretekli zgodovinski dogodek, temveč stalno živa realnost: gre za istega Svetega Duha, dušo Cerkve, ki deluje v vsaki dobi. Gibanja in nove skupnosti, je dejal papež, so kakor vdori Svetega Duha v Cerkev in v današnjo družbo. Ponovno sprejemanje in izpostavljanje karizem in darov Svetega Duha je označil kot pozitivno prvino in vidik katoliških karizmatičnih gibanj in skupnosti. Sveti oče je prav tako spomnil na II. Vatikanski koncil in cerkvene dokumente, ki osvetljujejo vlogo novih cerkvenih gibanj in skupnosti ter poudarjajo pomen novih karizem v Cerkvi. Po njegovih besedah je prav tako velikega pomena dialog med duhovniki in cerkvenimi gibanji na vseh ravneh: župnijski, škofijski in na ravni Svetega sedeža. Papež pa je tudi opozoril, da so duhovniki, predvsem pa škofje, dolžni razsodno ravnati glede priznavanja in ustanavljanja novih gibanj in cerkvenih združenj. Ob koncu govora je Benedikt XVI. še osvetlil enega osrednjih ciljev, ki pripada Katoliški bratovščini zveze karizmatičnih skupin in družb, namreč varovati katoliško identiteto karizmatičnih skupnosti in spodbujati njihovo tesno povezovanje in sodelovanje s škofi in papežem.All the contents on this site are copyrighted ©.