2008-06-30 09:47:14

Det paulinska året invigs - tvåtusen år efter apostelns Paulus födelse


I lördags klockan sex invigdes det Paulinska året i basilikan San Paolo Fuori le Mura, som är uppkallad efter den store aposteln Paulus och som, liksom namnet säger ligger utanför de romerska murarna. Basilikan är byggd på den plats där traditionen säger att aposteln Paulus ligger begravd. Öppningen skedde under en högtidlig vesper som Benedictus XVI höll tillsammans med patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I, som kom till Rom igår tillsammans med en delegation från den ortodoxa kyrkan med historiska eller geografiska anknytningar till aposteln Paulus. Under förmiddagen på lördagen träffades Benedictus XVI och bartolomeus I under en privat audiens i Vatikanen.

Under de senaste dagarna har aktiviteten i basilikan varit stor, inför helgens invigning av tvåtusenårsminnet av aposteln Paulus födelse. Paulus var omkring 10 år yngre än Jesus. Påvens önskan med ett helt år tillägnat denne hedningarnas apostel är att både lära känna honom bättre och göra den enorma rikedomen i hans lära bättre känd.
 Till skillnad från de andra apostlarna, mötte inte Paulus Jesus före hans död och Uppståndelse. Paulus, som innan sin omvändelse hette Saul, var jude och romersk medborgare, och kom från Tarsus i nuvarande östra Turkiet. När Paulus fortfarande var Saul var han de kristnas värsta förföljare. Han var en lärd farise och det var inte lätt att försvara sig mot honom. Vem sände då Herren för att kämpa mot Saul? Jo, han sände Saul själv.

Det är evangelisten Lukas som berättar om Paulus omvändelse på vägen till Damaskus i Syrien, som sker då han är omkring 30-35 år. Men bäst lär vi känna Paulus genom att läsa hans brev som han med brinnande iver skriver till de olika kristna församlingarna. I dessa brev som skrevs på 50-talet e.Kr., vittnar Paulus om Kristus. Han vittnar genom att inte bara berätta vad som händer, men vad som händer i honom. Det som gör honom till vittne är att han vittnar om att Jesus lever, inte att han levde.

Programmet för denna viktiga händelse för hela den universella kyrkan presenterades för ett par dagar sedan i San Paulo. Närvarade gjorde då kardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, som är ansvarig över basilikan, och han underströk händelsens universella ekumeniska karaktär, dvs att be och sträva efter enhet, och han uttryckte hoppas på att detta år ska medföra kristendomen mycket gott.

Invigningen började med att påven efter sin ankomst tände en fackla som han sedan överlämnade till benediktinmunkarna som har sitt kloster i anslutning till basilikan. Denna fackla ska brinna hela året och släckas först den 29 juni 2009. Efter det öppnade Benedictus XVI Paulus Porten som är en sidoport på höger sida, symetrisk med den heliga porten i Peterskyrkan och efter det följde vespern, under vilken representanter för olika kristna kyrkor deltog. Tusentals pilgrimer väntas nu komma till Rom och detta innebär även en stor utmaning för både den lokala kyrkan och staden Rom.
 Efter år som outtröttlig apostel, efter tusentals kilometers vandring, efter att ha grundat och byggt upp kristna församlingar vart han kom, led Paulus martyrdöden i Rom under kejsar Nero omkring år 65 e.Kr.
Imorgon söndag klockan 9.30 deltar Bartolomeus med den ortodoxa delegationen under den högtidliga mässan i Peterskyrkan i apostlarna Petrus och Paulus ära, som även är staden roms skyddshelgon. Under denna mässa håller påven och den ekumeniske patriarken predikan tillsammans och tillsammans läser de även trosbekännelsen och utdelar välsignelsen.
Vid detta tillfälle får 40 av kyrkans metropoliter ta emot sina pallium, vilket är den årliga traditionen på Petrus och Paulus fest. Ett pallium är ett vitt band av lammull med 6 kors, som metropoliten får av påven tillsammans med de juridiska rättigheterna. Att vara metropolit innebär att du är ärkebiskop i huvudstaden i en kyrklig provins. Ursprungligen var metropoliten biskopen i en metropol, dvs. i huvudstaden i en av det romerska kejsarrikets provinser.

Metropoliternas pallium tillverkas av ull från lamm som välsignas på den helige Agnes fest den 21 januari varje år. Lammen växer upp hos trappistmunkarna i klostret Tre Fontane, och kommer sedan till Sankta Cecilias kloster där nunnorna klipper den och väver tyget till metropoliternas pallier. Fram till Petrus och Paulus fest ligger pallierna och väntar i ett bronsurna i en nisch intill Petrus grav i väntan på att påven ska överlämna dem till de nyutnämnda metropoliterna. Palliet bärs över mässhaken på axlarna ungefär som herdarna bär sina lamm, och i det ligger naturligtvis en vacker symbolik.
All the contents on this site are copyrighted ©.