2008-06-30 09:50:17

Benedictus XVI stadgar fullständig avlat under det paulinska året


Påven har kungjort världens troende en fullständig avlat under tvåtusen årsfirandet av aposteln Paulus födelse, det paulinska året. Avlaten utfärdades av Kardinal James Francis Stafford, som ansvarar för Vatikanens biktdomstol med titeln överpenitentiär.

De troende kan genom bikt, mässdeltagande och bön få fullständig avlat för sig själva, för någon annan eller någon avliden inom mänsklighetens familj. Det är aldrig ointressant eller oviktigt vad någon enda människa väljer att göra i sitt liv, alla goda gärningar återverkar på hela skapelsen, och på samma sätt är det med det onda vi gör. Det är i detta perspektiv som man måste se avlaten.

Ordet avlat är så negativt laddat, vi svenskar kopplar det till prestation, prestation för att komma till himlen eller köpa sig fri från skuld. På engelska heter det "indulgence", vilket i våra engelska ordböcker förklaras betyda ynnest, gunst, överdriven eftergivenhet, skonsamhet. På franska - mildhet, eftergivenhet. Det ger ett annat förhållande till företeelsen om man istället för att se det som något jag skall prestera, ser det som ett uttryck för Guds ynnest och mildhet.


Fullständig avlat innebär att straffet för våra synder utplånas. Det goda som vi då har gjort och allt gott som vi gör återverkar på skapelsen över tid och rum och bygger Guds rike i världen. På det sättet har vi del i de goda gärningar som helgonen har gjort likt goda ringar på vattnet. Ringar som återverkar på hela skapelsen genom att Guds närvaro blivit lite mer tydlig genom mitt handlande. Men förmodligen kommer vi snart att synda igen, då är det bara att börja om, ta nya tag.

Avlaten är, kan man säga, ett pedagogiskt grepp av kyrkan, för att hjälpa människor att vända sig till Gud och att uttrycka sin vilja att skapa en bättre värld. Tanken på skärselden hänger intimt samman med avlaten. Vi måste alla ta konsekvenserna av våra onda handlingar. Om vi inte gör det här i livet, får vi göra det efter döden – innan vi kan komma till Gud i himlen.

Under det paulinska året mellan 28 juni 2008 till 29 juni 2009 kan de troende få fullständig avlat genom att göra en from pilgrimsfärd till Rombasilikan San Paolo Fuori le Mura, för att bikta sig, gå i mässan och be för påvens böneintentioner. Påven uppmanar oss varje månad att offra våra böner, arbeten, glädjeämnen och lidanden för särskilda intentioner.

Dessa intentioner, som påven personligen väljer, uttrycker några av kyrkans behov och omsorger. Som Kristi ställföreträdare på jorden önskar påven att vi uppmärksamt frambär våra böner och offer för dessa intentioner. På andra ställen i världen kan de troende erhålla avlaten genom att delta i ett offentligt firande av Sankt Paulus under invigningen eller avslutningen av det paulinska året och samtliga tillfällen bestämda av den lokala biskopen.
All the contents on this site are copyrighted ©.