2008-06-25 15:51:50

Vi bör anstränga oss att göra vår värld anpassad till dess mål som är Guds frälsningsplan, sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens


Solen gassade idag på Petersplatsen men trots detta hade pilgrimer och turister modigt tagit plats för att lyssna till Påven, som idag talade om den Helige Maximus, en modig försvarare av kyrkans tro hos den sanna, kristna mänskligheten under bittra, teologiska konflikter på sexhundratalet.. Han var född i Palestina, blev munk och flyttade sedan till Konstantinopel, det romerska Afrika och han kom till sist till själva Rom. För sitt försvar av kyrkans doktrin om Kristi vilja lät kejsaren stympa hans tunga varefter han sändes i exil. I sina prediknngar och skrifter försvarade han inkarnationens mysterium och opponerade sig mot irrläran som vägrade att erkänna närvaron av en full , mänsklig vilja hos Jesus Kristus. Maximus förstod klart att vår frälsning helt beror på att Kristus blivit människa, något som av nödvändighet förutsätter en mänsklig vilja som fritt kan samarbeta med den gudomliga viljan för vår frälsning. Människans frälsning och även hela kosmos är något centralt i den Helige Maximus teologi. Genom Guds sons inkarnation blir hela universum nu återförlöst och enat. Kristus är sålunda det enda absoluta värdet mot vilka alla värdsliga värden är riktade. Denna vision , sa Påven , av en ”kosmisk” liturgi koncentrerad på Herrens inkarnation, borde ge inspiration åt de kristnas anstängningar idag för att göra vår värld alltmer anpassad till dess slutliga mening och mål i Guds frälsningsplan.
Till den stora mängd av engelsktalande pilgrimer och turister som kommit till Petersplatsen idag uttryckte påven sin välkomsthälsning och hans försäkran om hans närhet i bönen. Bland grupperna nämnde han gruppen av pilgrimer från en internationell stiftelse för döva samt grupperna från England, Scotland, Nederländerna , Island, Sverige , Pakistan och USA. ”Av hela mitt hjärta ber jag om Guds välsignelse i glädje och frid över er alla.” slutade Påven.
Till audiensen hade det idag kommit circa 14 000 deltagare.
All the contents on this site are copyrighted ©.