2008-06-19 15:51:19

”Vår Kyrka är enkel, fattig och förtryckt men full av vitalitet och mod” - Pakistans biskopar på “ad Limina” besök


(19.06.2008) RealAudioMP3
Benedictus XVI tog idag emot Pakistans biskopar vilka är på deras “ad Limina” besök i Rom. Ärkebiskopen av Lahore Lawrence J. Saldanha förlarade hur Kyrkan i Pakistan sörjer för en flock av lite mer än en miljon medlemmar, vilka utgör mindre än 1% av befolkningen. Kyrkan i landet är endast 120 år gammal och den kan kallas en ”pusillis grex” sade Ärkebiskopen – ”enkel, fattig och förtryckt men full av vitalitet och mod”.


Under tidigare år satte landet ett stort värde på Kyrkan i Pakistan för dess arbete inom utbildning och sjukvård. ”Men idag” förklarade Ärkebiskopen, ”utför vi vår mission i en fientlig och konservativ Islamistisk miljö vilken blir alltmer extrem, intolerant, och militant. Det finns ett allt starkare tryck att implementera Shariah lagen eller den muslimska livsstilen. Muslimska lagar som ” hädelse lagen” har bringat död och elände till många oskyldiga människor. Det finns även en växande trend av påtvingade konversioner utförda av vissa extrema grupper".

”Evangeliets frön” sade påven i sitt budskap till Pakistans biskopar, ”sådda i er jord av ivriga missionärer under 1500talet, fortsätter att växa trots förhållanden som ibland gör det svårt att slå rot. Er visit till Den Heliga Stolen erbjuder mig ett tillfälle att både glädja mig med er över arbetets frukter samt att lyssna till de umbäranden ni och er flock måste uthärda för Jesu Kristi namn. Men när vi modit axlar bördan given oss möter vi Jesus genom att vi fortsätter Hans kroppsliga lidande på jorden. Och Han ger oss det hopp vilken övervinner dagens lidande därför att Han omvandlar vår kropp och vår själ”.

”Flera Katolska organisationer” tillade Den Helige Fadern, ”fortsätter att tjäna Pakistans gemensamma goda. De uppvisar att Kristi och Kristen kärlek aldrig kan vara blott en abstraktion. Kärleken sträcker sig till varje man, kvinna och barn allteftersom den passerar genom verkliga personer som arbetar i Kyrkans tjänst. Evangeliet lär oss att vi inte kan älska Jesus i det abstrakta. Man kan endast älska en person. De som tjänstgör i Katolska sjukhus, skolor och barmhärtighets verksamhet besvarar det konkreta behovet hos andra men vet samtidigt att det är Jesus själv som de tröstar”.

Och påven avslutade: ”genom att vårda de sjuka, genom att hjälpa ungdomen växa i kunskap och dygd samt genom att besvara de fattigas behov, visar vi det mänskliga ansiktet av Guds kärlek till varje enskild person. Må era präster, ordersmän och kvinnor och hela lekfolket i deras möte med den levande Kristus väcka i sina hjärtan en önskan att dela med andra den verkliga glädjen av att leva i Guds närvaro. I likhet med vad Paulus skriver, må de frikostigt ge till andra vad de själva har fått utan kostnad”.
All the contents on this site are copyrighted ©.