2008-06-18 16:44:24

Vem var Pier Giorgio Frassati?


(18.06.2008) RealAudioMP3
Ungdomen idag behöver ideal att se upp mot sade förre Påven ofta . Av den anledningen saligförklarade han redan år 1990 en ung student , Pier Giorgio Frassati, som gjort sig berömd för sitt engagemang bland de fattiga samtidigt som han skötte sina studier och var idrottsmann och god bergsklättrare Men det räcker inte med att saligförklara en ung människa för att ungdomen ska se upp till honom och följa hans spår. Nya generationer måste fortsätta att vandra dem, något som även skett. I hans namn har det under åren som gått uppstått ett nätverk som växer sig starkare år efter år med ungdomsverksamhet och vandringsleder över hela Italien.

I dag står hans namn på listan av helgon och saligförklarade som ska stå som exempel för ungdomarna vid världsungdomsmötet i Sidney och vi ska se lite närmare på vad som gjorde att han saligförklarades.
Största delen av sin fritid hade Pier Giorgio ägnat åt att hjälpa andra och det hade visat sig även vid hans begravning. Han dog år 1925 av en akut barnförlamning efter bara fem dagars sjukdom. Till kyrkan kom nu inte bara föräldrarnas välbärgade vänner , fadern hade varit ambassadör i Polen och Berlin, utan kyrkan fylldes av mängder av fattiga människor. Föräldrarna började då fråga sig vad som låg bakom, och fick veta att deras son länge ägnat sig åt att hjälpa behövande utan att de vetat om det. Fadern hade ibland läxat upp sonen för att han tog med sig vissa diskutabla typer hem och lät dom sova över , och fickpengarna gick regelbundet åt till denna hjälp för de fattiga.

I dag lever minnet av Pier-Giorgio vidare på många ställen i Italien och även utomlands. Italienska fjällklubben har nämligen uppmuntrat sina medlemmar att markera stigar och leder till hans minne, stigar som ska hjälpa dagens ungdomar att vandra och att meditera över naturen och skapelsen likaväl som över sin egen tillvaro.

Man hoppas samtidigt att dessa gamla stigar som pilgrimer och bönder en gång vandrade och som nu skulle fallit i glömska ska bevaras till följande generationer. Stigen utanför Turin var den sista som Pier-Giorgio sjäv vandrade innan han dog, men nu finns hans leder över hela Italien, i Alperna, utanför Genua, i Appeninerna och det finns t.o.m en i bergen som omgiver Syrakusa på Sicilien och en i San Franciskus fotspår nära hans kloster La Verna.

Här är det rätt märkligt att fransiskanbröderna gått med på att uppkalla stigen efter Pier Giorgio och inte insisterade på att kalla den Fransiskus stig. Men i verkligheten följde ju Pier Giorgio den helige Fransiskus ideal. Han sökte ett liv i enkelhet ville hjälpa de fattiga och älskade naturen som alltid inspirerade honom till djup, inre kontemplation.

Och det står även en internationell stig på programmet . Troligen i Patagonien i Argentina. Pier Giorgios minne fortsätter även att leva på många platser i USA. Vandringslederna till hans minne i fänglsande fjällnatur lockar både unga och gamla . De ungas närvaro på stigarna ger oss hoppet om att det arv som vår generation vill lämna till kommande generationer ligger i goda händer och även blir ungdomarna själva till hjälp för att finna den rätta vägen genom livet i en tillvaro där många idag går vilse.

För varje år växer Pier Giorgios familj med nya leder och nya medlemmar i organisationerna till hans minne och nu ska alltså hans kista föras till Sidney där den kommer att vördas i katedralen under ungdomsmötet mellan d. 15 och 20 juli. Inför hans saligförklaring öppnades hans kista och man fann kroppen helt intakt. Att finna kroppen välbevarad har hänt då man öppnat flera stora helgons kistor; ett mirakel som ses som Herrens sätt att visa oss att en person är extraordinar.
All the contents on this site are copyrighted ©.