2008-06-17 16:52:31

I Quebec i Kanada invigdes den 49:de Internationella Eukaristiska Kongressen


(17.06.2008) RealAudioMP3
I Quebec i Kanada invigde man på söndagen den 49:de Internationella Eukaristiska Kongressen. Kongressen hålls under en vecka fram till nästa söndag, den 22 juni. Temat för Kongressen är: ”Eukaristin, Guds Gåva för Världens Liv”.

Prefekten för gudstjänstkongregationen, den nigerianska Kardinalen Francis Arinze sade till Vatikanradion att den Eukaristiska Kongressen är ett utmärkt tillfälle att fokusera på livets centrala mysterium.

”Vi människor på jorden”, sade han, ”behöver speciella fester, invigningar, högtider, kongresser så att vi gör en ansträngning för att koncentrera vår andliga uppmärksamhet på de stora mysterierna. Därför uppstod år 1881 idén att ha en Internationell Eukaristisk Kongress vart femte år. Veckan är organiserad på ett mycket vackert vis. Varje dag börjar vi med teologiska reflektioner, sedan firar man den Heliga Mässan även på olika språk, som följs av tillbedjan av Den Heliga Eukaristin utanför mässan, sedan bes tidegärden framför Det Heliga Sakramentet och till slut en meditation över innebörden samt vad den Heliga Eukaristin ger oss människor”.

Sedan talade Kardinalen om Eukaristins mysterium som den största gåvan Jesus gav till hans mystiska kropp, Kyrkan. I brödet och vinet som blir Kristi kropp och blod är det han, den uppståndne Herren, som öppnar våra sinnen och våra hjärtan så att vi kan känna igen honom, som de bägge lärjungarna i Emmaus, när brödet bryts (jfr Luk 24: 25). I denna gemenskapsgest återupplever vi offret på korset och upplever Guds gränslösa kärlek. Vi känner oss kallade att sprida Kristi ljus bland vår tids män och kvinnor.
Det var Johannes Paulus II den andre som berättade för fem år sedan att nästa Kongress skulle hållas i Quebec i Canada 2008. ”Vi måste lyssna till våra syskons behov” sade påven för fem år sedan i anknytning till Eukaristins ljus, liv och kärlek, ”vi får inte stänga vårt hjärta för deras bön om hjälp. Och inte heller får vi glömma att människan inte bara lever av bröd (jfr Matt 4:4). Vi behöver brödet som stiger ner från himlen (Joh 6:51): Jesus är detta bröd. Låter man sig näras av honom tar man emot Guds eget liv (jfr Joh 10:10) och öppnar sig för kärlekens och generositetens logik.
All the contents on this site are copyrighted ©.