2008-06-16 13:47:42

"Likgiltigheten är den egentliga skadan" - Benedictus XVI framförde en appell i Brindisi


(16.06.2008) RealAudioMP3
Benedictus XVI framförde igen det Kristna budskapet om samarbete och fred mellan alla folk, i synnerhet för folken i Mellanöstern under söndagens angelus.

Den Helige Fadern framförde sin appell i Brindisi på den ”Italienska stövelns häl” där han bad tillsammans med de troende under en utomhusmässa vid den kända hamnen framför medelhavet. Det var vid samma hamn Petrus och Paulus landsteg under deras resa för att bringa Evangeliet till Rom, världens huvudstad.

“Världsamfundets handlingar” sade påven och citerade sitt tal framför FNs generalförsamling i New York, ”förutsatt att de respekterar principerna vilka förenar den internationella ordningen, borde aldrig tolkas som att man obefogat tränger sig på eller som en inskränkning av självständigheten. Tvärtom är det likgiltigheten och oviljan att ingripa som orsakar den egentliga skadan. Vad som behövs är en djupare sökning efter sätt att förebygga och ta hand om konflikter genom att utforska varje tänkbara diplomatiska allé, samt genom att uppmärksamma och uppmuntra även det svagaste spåret för dialog och försoning”.

Under sin predikan i Brindisi talade Benedictus XVI om den dubbla Kristna kallelsen, nämligen, kallelsen till helighet och mission. Detta är närvarande sedan den första början av frälsningshistorien och blev fullkomligt given till de 12 lärjungarna, vilkas kallelse genom Jesus var det dramatiska hjärtat av söndagens Evangelieläsning.

Under eftermiddagen tog Den Helige Fadern emot prästerna från Brindisi i Katedralen tillägnad Johannes Döparen. Påven uppmuntrade dem att ge sig själva ännu mer uttömmande i Evangeliets tjänst och tillade: ”Kristus, för vilken ni har vigt ert liv, är med er! Det är i Honom vi alla tror, endast till Honom överlämnar vi våra liv, det är Honom, vi önskar förkunna för världen”.


Den Helige Fadern gratulerade även Ärkestiftet för dess nyöppnade prästseminarium, som igår officiellt tog sitt namn efter Bendictus XVI. Påven sade att: “seminariet var ett tecken för idag och för framtiden i stiftet, eftersom det representerar kulmen på ett långt arbete. Samtidigt är det en garanti, tack vare det generösa och tålmodiga arbete som skall göras i den, att Kristna samfund aldrig skall vara utan själarnas herdar, lärare i tron, ivriga vägledare och vittnen till Kristi barmhärtighet”.


Påven fortsatte med att säga hur seminariet inte endast: ”är en plats där nya präster formeras. Det är även en plats för den fortsatta formationen och utbildningen av unga och vuxna vilka önskar tjäna Himlens Kungarike. Den riktiga formation av seminarister och den fortsatta utbildningen av präster och andra pastorala arbetare är den främsta angelägenheten för biskopen, åt vilken Gud har anförtrot ledandets mission, som en vis pastor, för Guds folk i denna stad”.All the contents on this site are copyrighted ©.