2008-06-16 20:06:24

Benedictus XVI välkomnade Kameruns första Rombaserade ambassadör vid Den Heliga Stolen


(16.06.2008) RealAudioMP3
På måndag berömde Benedictus XVI Kamerun när han välkomnade Antoine Zanga, Kameruns första Rombaserade ambassadör vid Den Heliga Stolen. Påven uppmärksammade att Kamerun, lik många andra länder på den Afrikanska kontinenten, lider fruktansvärt på grund av den ekonomiska situationen i världen, och att många familjer inte kan förse sig med basförnödenheter. Påven underströk vikten i att alla nationer söker ekonomisk och social stabilitet genom deras egna resurser och institutioner och om allvaret i deras kamp mot trafficking och korruptionens ondska.

Den Helige Fadern manade alla i Kamerun att alltid tänka på det gemensamma goda och att ta med i beräkningen olika fenomen vilka har en skadlig inverkan på befolkningen, bl a klimatförändringar, pandemier och krig. Han manade ochså världssamfundet att hitta de politiska och ekonomiska medlen för att bryta de onda cirklarna av underutveckling och extrem fattigdom.

Påven uttryckte sedan sin önskan för en mer rättvis fördelning av jordens rikedomar och för de internationella institutioner som arbetar med Kamerun att lätta eller upphäva nationens statsskuld. Till slut bad han för att Kamerun skall finna en ny ekonomisk och social utveckling för befolkningens bästa och ge i synnerhet till ungdomen en förnyad känsla om hopp för en bättre framtid.All the contents on this site are copyrighted ©.