2008-06-13 13:22:45

”Dialog kan inte misslyckas” - Benedictus XVI:s budskap till Bangladeshs biskopar


(13.06.2008) RealAudioMP3
Benedictus XVI talade till Bangladeshs biskopar igår, vilka avslutar sitt ”ad Limina” besök idag. Den Helige Fadern sade till deltagarna att ”personlig integritet och ett heligt liv är väsentligt för en biskop” och tillade att “på detta sätt leder ni andra att se alla mänskliga verkligheter i ljuset av Himlens Kungadöme.”


Benedictus XVI fortsatte med att berömma biskoparnas främjande och formation av lekfolket i Kyrkan i Bangladesh. Sedan kom påven tillbaka till hans ständiga tema angående män och kvinnors moderna svårighet i att ingå äktenskap. Han sade till deltagarna att ”det finns ett överhängande behov av att uppmuntra glädjen i ett fullständigt givande av sig själv.”


Men huvuddelen av påvens tal fokuserades på den interreligiösa dialogen och hur mycket den lilla Kyrkan i Bangladesh har bidragit till nationen. ”I er kärlek till nationen”, sade Benedictus XVI, ”vittnar ni om tolerans, måttfullhet och förståelse. Genom att uppmuntra människor vilka delar viktiga värden att samarbeta för det gemensamma goda, hjälper ni att förstärka landets stabilitet och att bevara den för framtiden. Dessa ansträngningar ger verkligt stöd till majoriteten av era landsmän vilka försvarar landets ädla tradition av ömsesidig respekt, tolerans och social harmoni.”


Påven manade biskoparna att framhärda med deras tålmodiga hängivenhet till den interreligiösa dialogen. ”Dialog”, sade Den Helige Fadern, ”grundad på ömsesidig respekt och sanning, kan inte misslyckas med att ha en positiv inverkan på det sociala klimatet i landet. Uppgiftens ömtåligheten kräver ett välförberett prästerskap och lekfolk, först och främst genom att ge dem en djupare kunskap om deras egen tro och sedan genom att hjälpa dem att växa i deras förståelse av Islam, Hinduism, Buddhism och de andra religionerna i er region.”


Påven medgav att dialogens vägar är inte alltid de enklaste att färdas på. “Jag är medveten”, sade han, ”om svårigheterna i uppgiften anförtrod er. Lik de första Kristna lever ni i en liten gemenskap bland en stor icke-Kristen befolkning. Mina böner ackompanjerar er medan ni leder era präster, ordensmän och kvinnor och lekfolket framåt på vägen så många hängivna missionärer har vandrat, lik Saint Francis Xavier, som gav evangeliet till ert land. Kyrkan ni representerar förkunnar den Goda Nyheten med kärleksfull respekt och aktning för hennes lyssnare. Fortsätt denna uppgift med godhet och enkelhet och vissa kreativitet i barmhärtighet, enligt era begåvningar och enligt den särskilda nåd given er. Ha tillit till Gud”, avslutade påven, “Han som öppnar hjärtat på de som lyssnar för att beakta vad som förkunnas i Hans namn.”
All the contents on this site are copyrighted ©.