2008-06-12 14:14:19

Sätt att bemöta epidemin - FN toppmöte om Aids


(12.06.2008) RealAudioMP3
Igår, onsdag höll FN:s generalförsamling ett omfattande möte om AIDS. Vid detta tillfälle organiserade den Heliga Stolens ständiga observatör ett rundabords möte med temat: ”Behandla, förebygga och vårda: tre sätt att bemöta AIDS”.
Under denna dag berörde man behovet av att sträva efter de mål som Millenniummålet satt upp och hur viktigt det är att anti aids-strategierna får politiskt stöd i de olika utsatta nationerna. Man talade även om behovet av att kvinnor och flickor får tillgång till mediciner, något som inte är självklart när ojämlikhet råder.  Vid den Heliga Stolens runda bord talade doktor Filippo Ciantia om hur man kan förebygga att viruset sprids från mor till barn, och han illustrerade de projekt som drivits i norra Uganda. Vidare talade doktor Robert Walley från den katolska non profit organisationen Mater Care International om hur man kan göra förlossningen säkrare för virus- bärande mödrar och barn. Avslutningsvis talade den Focolare anslutna organisationen New Humanity’s generalsekreterare Joseph Klock om ”säker graviditet”, med exempel från den afrikanska verkligheten.

HIV/AIDS epidemin har redan skördat mer än 25 miljoner offer, och cirka 40 miljoner människor på jorden bär på smittan, ett antal som har fördubblat sedan mitten på 90-talet. Främst är de Sub- Sahariska områdena drabbade, följda av Karibiska ön, sydöstra Asien och östra Europa. I åldrarna mellan 15 och 60 år är det världens främsta dödsorsak, även om viruset är mest koncentrerat i utvecklingsländerna.

Ett stort problem är det faktum att många av världens smittade personer är omedvetna om att de bär på smittan. Man räknar med att 5 miljoner personer smittas om året och av de är en halv miljon barn. HIV spridningens främsta bana är på heterosexuell väg, även om spridningen i vissa delar av världen sprids främst genom homosexuella relationer. Den dödliga smittan sprids ochså mellan narkotika beroende som använder sig av gemensamma sprutor och i prostitutionssammanhang.

Sub-Sahara är det mest angripna området där nästan två tredjedelar av befolkningen lever med smittan. I denna region lever även 91 % av världens aids smittade barn, dvs nästan tre miljoner barn.All the contents on this site are copyrighted ©.