2008-06-11 16:50:04

Den irländska munken och kyrkofadern Columba gav vital näring till Europas rötter på medeltiden, sade Benedictus XVI vid onsdagens audiens


(11.06.2008) RealAudioMP3
Det är ur de kristna rötterna som vårt Europa kan återfödas, sade Påven idag vid audiensen ute på Petersplatsen, där han inför 20 000 deltagare talade om den Helige Columba, det irländska helgonet som gav all sin energi åt att ge näring åt de kristna rötterna i Europa, som då föddes, och han visar oss idag de rötter ur vilka vårt Europa nu kan återfödas.

Den Helige Columba var en av de många irländska munkar som bidragit till Europas omevangelisering under den tidiga medeltiden. Columba blev munk i Bangor och prästvigdes där. När han var femtio år gammal lämnade han klostret och började missionera i Europa där hela stora områden med tiden hade glidit över till en slags hedendom. Han började i Gallien och han och hans medbröder grundade nu kloster i Annegray och Luxeuil. Dessa platser blev nu centra för spridandet av de monastiska missionsideal som munkarna fört med sig från sitt hemland, Irland.

Columba införde nu i Europa det irländska botsystemet med enskild bekännelse. Men hans stränga moraliska lära ledde till konflikter med de lokala biskoparna och med franska hovet, vilket medförde att de irländska munkarna sändes i landsflykt, först till Renområdet och sedan till Italien . I Bobbio där Columba grundade ett stort klostercentrum verkade han för att omvända de ariska longobarderna och återupprätta enheten med biskopen i Rom. Det var där som han avled och han lämnade inte bara exemplet av ett strängt munkliv efter sig, utan även en mängd skrifter som gav form åt den monastiska kulturen under medeltiden. Med detta gav han vital näring åt Europas kristna rötter.

En varm hälsning fick alla de engelsktalande pilgrimerna so m kom från från England, Skottland, Skandinavien, Korea och USA. Må Gud välsigna er alla, slutade Påven.All the contents on this site are copyrighted ©.