2008-06-10 17:06:58

Påven talade till framtidens diplomater


(10.06.2008) RealAudioMP3
Benedictus XVI tog Jesus Heliga Hjärta som förebild åt framtidens diplomater för Heliga Stolen och påminde dem att före de är diplomater är de först präster kallade att vittna om ömheten i Guds kärlek. Påven talade igår till studenter från den Påvliga Ecklesiastiska Akademin, Vatikanens lärosäte för Heliga Stolens diplomatiska uppdrag. För tillfället finns det 25 präster från 15 länder vilkar går utbildningen i Akademin. Påven sade att han träffade dem ”i juni månad tillägnad Jesus Heliga Hjärta, den outtröttliga källan av Kärlek och barmhärtighet vilken vi måste vara vittnen till och sprida till alla Guds folk.”


”Vi präster”, fortsatte han, “behöver främst av allt dricka ur denna källa för att kommunicera Guds ömhet till andra medan vi utför våra olika uppdrag anförtrod oss av Försynen.” ” Fördjupad i en spiral av otyglad aktivitet”, fortsatte påven, “riskerar ofta mänskligheten att förlora tillvarons mening, medan samtidigt en särskild modern kultur sätter i tvivel varje absolut värde, till och med möjligheten att veta sanningen och godheten. I denna situation” sade påven, ”behöver vi bevittna Guds närvaro – en Gud som förstår och talar till människan i hans hjärta.”


“Medan man utför sina uppgifter i utlandet måste Vatikanens diplomater vara särskilt uppmärksamma på att som präster vara vittnen. Förutom den juridiska, teologiska och diplomatiska förberedelsen, behövs att deras liv och verksamhet betecknas med trofasthet till Kristus och Kyrkan, vilken kräver en allomfattande pastoral omtanke. Denna kallelse att vara en präst åt Jesus Hjärta fordrar en daglig, personlig samtalsstund med Honom. Detta förbund med Honom” fortsatte påven, “garanterar dem lugnet och freden även i mycket komplicerade och svåra stunder. Därför”, avslutade Den Heliga fadern, ”borde deras dagliga bröd vara bönen, meditationen och att lyssna til Guds ord, vilka alla bygger på firandet av Eukaristin, som borde vara hjärtat och mittpunkten för deras dagliga liv och gärning."All the contents on this site are copyrighted ©.