2008-06-09 15:44:30

Kyrkan firar den "Gudomliga Diplomatens" bortgång


(09.06.2008) Idag firar Kyrkan 10årsminnet av Kardinal Agostino Casarolis bortgång i Kyrkan Santi Apostoli i Rom där han ligger begravd. Det var Casaroli som kallades ”Den Gudomliga Diplomaten”. Han var son till en skräddare i Piacenza i norra Italien och blev Vatikanens oersättliga utsände till Sovjetblocket under 60-talet. Efter att Karol Wojtyla blev våld till påve utsåg han den kompetenta Casaroli till Vatikanens främsta diplomat, en tjänst han utförde med skicklighet och omdöme från 1979 till 1990. En av hans mest dramatiska ögonblick som statsekreterare var 1989 då han var arkitekten bakom det numera historiska mötet mellan påven och Mikhail Gorbachev.

Casaroli började studera för prästerskapet när han var 14 år och till sist kom han till Roms Påvliga Ecklesiastiska Akademi, Vatikanens diplomatiska utbildningscenter i Rom. Lik påve Paulus VI, som också avlade examen i Akademin, arbetade Casaroli som arkivarie i Vatikanens statssekreteriat. Till slut blev han huvudansvarig i departementet för Latinamerika och 1961 utsåg påve Johannes XXIII honom till undersekreterare i statssekreteriatet.

Den bildade Casaroli såg mest ut som en landsbygdspräst men han hade flera egenskaper vilka gjorde honom till den ideala diplomaten för Vatikanen. Han var lojal, han hade en social begåvning och han var fullständigt övertygad om reformerna tagna i Det Andra Vatikankonciliet. Han talade tolv språk, han var tålamodig och eftersträvade anonymitet.

Casaroli var Vatikanens högsta utsände till Kommunistiska regimer ända sedan påve Johannes XXIII inledde förhandlingar för att hjälpa Kyrkorna i östblocket att överleva. Han återupplivade bal. a diplomatiska relationer med Jugoslavien och återuppbyggde den Kyrkliga hierarkin i Ungern och Tjeckoslovakien.

1967, strax innan påve Paulus VI utsåg honom till Vatikanens ”utrikesminister” gjorde ärkebiskopen Agostino Casaroli en resa till Polen och Krakow. Kort därefter utsåg Paulus VI, till Casarolis glädje, den vitala och intellektuella ärkebiskopen av Krakow, Karol Wojtyla, till Kardinalskollegiet.

1979 gav Karol Wojtyla, nu påve Johannes Paulus II, den röda kardinalshatten till Casaroli genom att utnämna honom till statssekreterare. Många såg utnämningen som bevis på påvens stöd för Casarolis diplomatiska arbete i rollen som ”Östpolitikens Arkitekt”. Men Casaroli svarade: ”Det är påven som är arkitekten. Jag är redskapet.”

Inom Vatikanen såg man Casarolis geniala och flexibla karaktär som en god balans mot den tuffa och krävande karaktären hos påven. Man brukade säga under hans tid som statsekreterare att: ”Johannes Paulus kan säga åt dig att hoppa ut ur fönstret. Casaroli övertalar dig att göra samma sak, men först efter en timmes samtal.”
All the contents on this site are copyrighted ©.