2008-06-09 13:37:18

"Barmhärtighet vill jag se och inte offer". Benedictus XVI under söndagens Angelusbön


(09.06.2008) Det har varit en mycket regnrik vår i Rom och även igår, under söndagens Angelusbön regnade det. Men det hindrade inte de många pilgrimer som besöker Rom i dessa dagar, att söka sig till Petersplatsen för att ta del av Benedictus XVI reflektion denna söndag, som idag utvecklade sig runt Profeten Hosea’s ord: ”Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre är brännoffer” (Hos 6,6) för att återigen påminna om det kristna budskapets kärna, hur avgörande det är att det är barmhärtighetn som genomsyrar vårt religiösa utövande och vårt agerande.

 Dessa nyckelord tar oss in i Bibelns hjärta, och Jesus gör de orden till sina när han kallar Matteus som dagens evangelium handlar om, sa påven. Det är evangelisten Matteus som berättar i tredje person om sin egen kallelse. Matteus var tullindrivare för det romerska kejsardömet, och därför ansågs judarna att han var en offentlig syndare. Jesus kallar honom just som han sitter vid sitt tullbord - denna scen finns bra illustrerad i på en berömd målning av Caravaggio. När Jesus sedan äter middag hos Matteus kommer många syndare och tullindrivare, och till fariséerna som blivit skandaliserade av att se detta säger Jesus: ”Det är inte de friska som behöver en läkare, utan de sjuka” (Mat 9,12). Och evangelisten Matteus som alltid är mån om att förknippa det Gamla Testamentet med det nya lägger här Hoseas profetiska ord på Jesu läppar: ”Barmhärtighet vill jag se och inte offer” (Mat 9,13)


Dessa ord är av sådan vikt att Jesus citerar profetens uttryck även vid ett annat tillfälle, fortsatte Benedictus XVI, i samband med kontexten att bryta mot sabbaten. Han svarar fariséerna som den Herre han är över föreskrifterna: ”Om ni förstod vad som menas med barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga” (Mat 12,7). Så man skulle kunna säga att Jesus fann sig fullkomligt i profeten Hoseas orakel: Han anammade det med hela sitt hjärta och förverkligade det med sitt beteende, sa påven, till priset av att till och med såra ledarnas känslighet.


Dessa Guds ord når oss, genom evangeliet, som en sammanfattning av hela det kristna budskapet: den sanna religionen består av kärlek till Gud och till din nästa. Det är detta som ger värde till den kult och till de föreskrifter som vi följer. Barmhärtighet vill jag se och inte offer.


Benedictus XVI avslutade med att vända sig till Maria. Barmhärtighetens Moder, för att hon ska hjälpa oss att överlämna oss till Gud som är oändlig barmhärtighet, och hjälpa oss att be som den Helige Augustinus: Här är jag, jag döljer inte mina sår; du är läkaren, jag är den sjuke, du är den barmhärtige, jag den miserable, Allt mitt hopp ligger i din stora barmhärtighet. (X, 28.39; 29.40).

Igår kväll sände Benedictus XVI ett video budskap till det 12:e ungdomsmötet i Lednika i Polen. Om ni vill vara Kristi vänner och människornas vänner, möt dem då i sanningen, och vittna om et tro, ert hopp och om er kärlek. Till de 70 000 ungdomar som kommit från hela Polen, samt Ukraina, Vitryssland, Tyskland och England, under fader Jan Goras ledning och samlats vid sjön Lednika, sa påven att vänskap är ett krävande band som bygger på sanning, uppriktighet och vittnesbörd. Vänskapen är temat på årets möte, och i väntan på påvens budskap deltog ungdomarna vid en mässa som Varsavas ärkebiskop mons. Kazimierz Nycz firade.

Ikväll talade Benedictus XVI till diakoner, präster ordensfolk och lekmän som är engagerade i stiftets pastoralvård, vid invigningen Roms stiftskonferens med temat ”Jesus är uppstånden. Undervisa hoppet i bönen, i handlingen, i lidandet”. Mötena ska hållas i San Giovanni in Laterano Basilikan under denna vecka.

Anledningen till att vi i år har valt detta tema, sa kardinal Ruini, är Benedictus XVI encyklika ”Spe Salvi” och vi vill arbeta på att förena hopp och undervisning, med andra ord undervisa det kristna hoppet.

All the contents on this site are copyrighted ©.