2008-06-07 17:04:54

"En riktning för samhällets utveckling” – Benedictus XVI:s budskap till Europas universitetsprofessorer


(07.06.2008) Benedictus XVI träffade idag deltagarna i Europas sjätte symposium för universitetsprofessorer.

“The VI European Symposium of University Professors” träffades i år i Rom, under beskyddet av den Europeiska Biskopskonferensen samt av Italiens President för samtal och konferenser under 4 dagar. Temat för dessa dagar är: ”Utvidgandet av Rationalitetens horisonter: Filosofiska Perspektiv.”

I sitt budskap framför 300 deltagare samlade i Sala Clementina i det Apostoliska Palatset, påminde Benedictus XVI om den grundläggande förpliktelsen som den Kristna religionen har till det mänskliga förnuftet. ”Det är min djupa och ofta upprepade övertygelse”, sa påven, ”att den Kristna tron gjorde ett fundamentalt och oåterkalleligt val mot hedningarnas Gud och för filosofernas Gud. Kristendomen väljer sanningen om varat framför sedvanlig myt.”

Den Helige Fadern uppmuntrade deltagarna att främja akademiska center där filosofin för en dialog med andra discipliner, i synnerhet med teologin, för att inom dessa ramar ge en riktning för samhällets utveckling.

Den Heliga Fadern manade också alla deltagare att uppmuntra den unga generationen att fördjupa sig i filosofiska studier. ”Jag är övertygad”, förklarade påven, ”att de nya generationerna, med sin entusiasm, kommer med riklighet att besvara Kyrkans och samhällets förväntningar.”
All the contents on this site are copyrighted ©.