2008-06-07 14:15:50

Benedictus XVI talade till 14 biskopar från Malaysia, Singapore och Brunei under deras "ad Limina" besök


(06.06.2008)“Evangeliet behöver djupa rötter i den asiatiska jorden för att blomstra, annars kommer den alltid att ses som en utländsk import och främmande för kulturen och traditionen hos dess folk” observerade Benedictus XVI på fredag då han talade till 14 biskopar från Malaysia, Singapore och Brunei. Biskoparna från dessa tre sydostasiatiska länder, vilka bildar en gemensam biskopskonferens, är på deras ”ad Limina” besök i Rom. Påven manade biskoparna att presentera Kristendomen på ett sätt som är i harmoni ”med den naturliga andligheten och moraliska visdomen i den asiatiska själen” så att folket kan välkomna Kyrkan och göra den till sin egen. ”Genom att tala Kärlekens sanning kan ni hjälpa era medborgare att urskilja evangeliets vete från materialismens och relativismens agnar” sade Den Helige Fadern.
”Samtidigt som ni måste motstå positivismens diktatur, vilken försöker utesluta Gud från den offentliga debatten, bör ni välkomna Upplysningstidens verkliga insats som är hur den betonar mänskliga rättigheter och religiös frihet”, sade påven. ”Genom att betona de mänskliga rättigheternas universella karaktär, grundad i den mänskliga personens okränkbara värde skapad till Guds avbild”, fortsatte Benedictus XVI, ”kan ni utföra ett viktigt evangelisationsarbete eftersom denna lära utgör en grundläggande aspekt av evangeliet.”
I kunskapen om att den religiösa friheten inte är den samma överallt i Malaysia, Singapore och Brunei manade påven biskoparna att engagera sig i öppen och ärlig dialog med de troende av andra religioner för att kunna hjälpa deras medborgare att erkänna och efterleva den naturliga lagen ’skriven på deras hjärtan’ genom att tydligt artikulera evangeliets sanning. Medan han främjade en enad syn på det gemensamma goda tillade påven att dialog kommer att hjälpa spridandet av den religiösa friheten och skapa bättre social sammanhållning mellan medlemmar av olika etniska grupper för främjandet av freden och välbefinnandet i hela samhället.
All the contents on this site are copyrighted ©.