2008-06-07 17:56:04

“Dialogens avsikt är sanning och dialogens motivation är barmhärtighet" - Det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog avslutade sina möten idag


(07.06.2008) Benedictus XVI tog idag emot deltagarna från det 10:de plenisammanträdet av Det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog, som avslutade sina möten idag. Årets tema var ”Dialog i Sanning och Barmhärtighet: Pastorala Inriktningar.”

I sitt budskap till deltagarna sade Benedictus XVI att: “dialogens avsikt är sanning och dialogens motivation är barmhärtighet, i överensstämmelse med den gudomliga mission som Kyrkan är anförtrodd av vår Herre Jesus Kristus.”

”Under invigningen av mitt pontifikat”, fortsatte påven, ”försäkrade jag att Kyrkan vill fortsätta att bygga vänskapliga broar med de troende av andra religioner. Detta för att söka det sanna goda hos varje person och hos samhället i stort.”

Påven citerade sin företrädare, påve Paulus VI, när han sade att: ”Kyrkans främsta ansvar är att tjäna sanningen. Sanningen om Gud, sanningen om människan och hans öde och bestämmelse, sanningen om världen och sanningen vi upptäcker i Guds ord. Källan för vårt ansvar i Kyrkans mission är Den Gudomliga Kärleken.”

”Kära vänner”, fortsatte Den Helige Fadern, ”det är Kristi kärlek som driver Kyrkan att sträcka sina armar mot varje människa utan åtskillnad, utanför ramarna av den synliga Kyrkan.” Påven diskuterade även vikten av en god formation för de som verkligen utför den interreligiösa dialogen.

”Hur viktigt är det inte”, avslutade Benedictus XVI, ”för dessa människor att både vara välutbildade i sin egen tro och välinformerade om den andres tro. Detta är anledningen till att jag uppmuntrar Det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog att organisera formationsprogram i interreligiös dialog för olika Kristna grupper, i synnerhet för seminarister.”


Det 10:de plenisammanträdet av Det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog öppnades den 4:de juni och hölls under tre dagar i Vatikanen.
All the contents on this site are copyrighted ©.