2008-06-05 16:20:58

Idag firar man Världsmiljödagen


(05.06.2008) Idag firar man under FN:s ledning Världsmiljödagen som har en stark anknytning till Sverige. Dagen firas över hela världen och har firats varje år den 5 juni sedan den instiftades efter världsmiljökonferensen i Stockholm 1972. FN:s konferens i Stockholm det året var för övrigt FN:s första miljökonferens. Varje år har firandet ett värdland och ett internationellt tema. Årets värdland är Nya Zeeland och temat är CO2 Kick The Habit!.

Vatikanradion har intervjuat Biskop Giampaolo Crepaldi, sekreterare för Justitia et Pax, det påvliga rådet för rättvisa och fred. Han uttryckte sin glädje över alla initiativ som har tagits i världen för att fira dagen, men han var mycket bestämd på en punkt: att vi människor måste skydda miljön, men att detta inte är möjligt om vi inte skapar rättvisa och fred åt alla människor. ”Jag tror”, sade Biskop Crepaldi, ”att Kristna samfund, organisationer och olika rörelser behöver dra lärdom från Kyrkans sociala lära angående särskilda frågar rörande miljön och vården av miljön”.

”När man talar om miljöfrågor”, tillade Biskop Crepaldi, ”måste man arbeta på två fronter. På ena sidan behöver vi en tydligare målmedvetenhet på det vetenskapliga planet för att klargöra frågan, vilken är en komplex och kontroversiell fråga. Och på andra sidan behöver vi en större målmedvetenhet på det politiska planet därför att man för tillfället främjar en ohållbar ekonomisk politik. Vetenskapsmän och politiker behöver tillägna en större hängivenhet på dessa områden”.All the contents on this site are copyrighted ©.