2008-06-04 16:55:57

Kyrkans män ska tjäna med ödmjukhet, sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens


(04.06.2008) Vid dagens audiens på Petersplatsen talade Benedictus XVI om vikten av ödmjukhet först och främst hos påven, biskoparna och prästerna. Han gick i dag tillbaka till Gregorius den Stores skrifter, vars konstanta syfte var att visa kyrkans läror på de vägar som leder till betraktandet av Gud. Hans ”Predikningar om Hesekiel "och hans ”Moraliska kommentarer om Job” talar om en typ av andligt liv som enar bön och handling. I sina ”Predikningar om evangelierna " förklarade Gregorius hur predikarens egen andliga erfarenhet av Kristus skulle bilda basen till hans förklaringar. Den ”Pastorala regeln” beskriver den perfekte biskopen som lärare och ledare som går före med exempel och anpassar sina predikningar just till den speciella bakgrunden som finns hos dem han talar

”Dialogerna”, ett verk fyllt av rika teologiska och andliga kunskaper, beskriver livet under Gregorius tidsepok. I allt insisterar han på intellektuell ödmjukhet som nyckeln till skrifternas tolkning och föreslår både prästerna och de troende att fortsätta att utnyttja ”lectio divina”, de gudomliga lärdomarna , för att bättre förstå och följa Guds vilja. Påven Gregorius betonade Heliga Stolens stora betydelse, men den bör utöva sin makt med ödmjukhet som tjänare till Guds tjänare och även respektera andra prästers rättigheter, speciellt då patriarkerna av Konstantinopel och Alexandria. Må Den Helige Gregorius liv och lära leda och inspirera oss på vår vandring mot betraktandet av Gud i evigheten


I sina hälsningar till polackerna talade Benedictus XVI om Påven Johannes XXIII som man kallade ”Den gode Johannes” och han påminde idag om att det gått 45 år sedan han avled. Påven uttryckte förhoppningen om att andra vatikankonciliet, som just denne Påve hade sammankallat, må fortsätta att bära rik frukt för oss och för kyrkan under det tredje årtusendet.
Till audiensen idag i vackert solsken på Petersplatsen hade det kommit cirka 15 000 deltagare.
All the contents on this site are copyrighted ©.