2008-06-03 12:03:10

Biskoparna från Malaysia på ”ad Limina” besök i Rom.


(03.06.20008) Biskopskonferensen från den sydostasiatiska nationen Malaysia har börjat deras ”ad Limina” besök i Rom. Det finns omkring 800’000 Katoliker i Malaysia – omkring 3% av befolkningen. Landet är uppdelat i nio stift med 3 ärkestift, Kuala Lumpur, Kuching och Kota Kinabalu. Vatikanradion talade med Ärkebiskopen av Kuala Limpur Murphy Pakiam om hans möte med Den Helige Fadern:

”Kyrkan i Malaysia är olikartad, den har fyra raser, fyra språk och fyra kulturer. Den Helige Fadern var glad över att få höra att vi har haft framgång med att forma dem till en gemenskap av Guds folk. Sedan blev han både överaskad och glad när han fick veta att våra präster behöver lära sig minst tre språk för att kunna predika Guds ord till folket. Han förstod mycket väl när jag sade att vi inte har någon tid att lära dem latin och att denna stora kraftansträngning i Europa med att återinföra latinet inte fungerar för människor i den lilla och unga Kyrkan i Malaysia. Han var överaskad när han fick höra om missionärer vilka kommer så långt som till Malaysia med önskan att sprida den tridentinska mässan här. Han var också glad att få höra att vi arbetar mycket med den interreligiösa dialogen, vilket är mycket omfattande eftersom vi lever med Hinduer, Sheiker, Buddhister, Muslimer och så vidare och han var glad att våra samtal handlar om mer än att bara bygga vänskapliga relationer mellan våra religiösa ledare. Våra interreligiösa samtal är ett utmärkt sätt att göra framsteg för att implementera Kyrkans lära i Nostra Aetate (1965, Deklarationen om förhållandet mellan Kyrkan och icke-Kristna religioner)”.

Malaysias befolkning består av många olika folkgrupper. Majoriteten av invånarna är malajer, men landet har också en betydande kinesisk minoritet som utgör cirka 30% av befolkningen, och en indisk minoriet som ugör cirka 10% av befolkningen. Utöver dessa grupper finns det också olika ursprungsfolk men utvecklingen i Malaysia har i hög grad präglats av förhållandet mellan landets tre etniska huvudgrupper, det vill säga malajer, kineser och indier.

Malaysia blev självständigt år 1957 - som Malajiska Federationen - efter att ha varit en brittisk koloni sedan 1824, med avbrott för den japanska ockupationen under andra världskriget. Dessförinnan hade först portugiserna och sedan holländarna koloniserat Malacka-halvön.
All the contents on this site are copyrighted ©.