2008-06-03 12:39:18

“Människan anförtroddes jorden" - Benedictus XVI till Centesimus Annus


(02.06.2008) “Människan” sade påve Benedictus XVI, “som av Gud i Genesis anförtroddes jorden, bär ansvaret för världens frukter, och lovar att använda dem för att möta behovet hos varje medlem av den mänskliga familjen”. Påven talade i förra veckan till medlemmarna av den internationella konferensen Centesimus Annus Pro Pontifice, som grundades 1993 som en lekmannaledd påvlig organisation av Johannes Paulus II.


”Ekonomiska och marknadsintressen bör aldrig bli avskilda från den mänskliga värdigheten”, tillade Den Helige Fadern. Konferensens tema var ”socialt kapital och mänsklig utveckling”. Angående globaliseringen manade påven dem att “bidra med deras eftertanke till förverkligandet av en rättvis världsekonomi”. Påven ser Centesimus Annus som ett viktigt redskap i den moderna samhällsutbildningen och evangelisationen av Katolsk sociallära, så som uttryckt i Johannes Paulus encyklika Centisimus Annus. Organisationen består av representanter från näringslivet och den akademiska världen.
All the contents on this site are copyrighted ©.