2008-06-02 12:36:06

"En värld utan hunger” - FAO anordnar ett toppmöte om tryggad tillgång till mat för alla


(03.06.2008) FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation eller FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations anordnar ett toppmöte i Rom mellan den 3-5 juni. Toppmötet är ett svar på det internationella nödläge som orsakats av stigande livsmedelspriser för världens fattigaste länder under de senaste två åren. Benedictus XVI manade under förra söndagens Angelus samtliga Kristna att hjälpa internationella ansträngningar med lösningen av matkrisen som hotar att göra miljoner fler människor lidande av hungersnöd.

Heliga Stolens ständiga observatör vid FAO, Monsignor Renato Volante sade att: ”Vad den Helige Fadern sade i förra söndagens appell uttryckte en mycket personlig oro samt en Katolsk oro eftersom Kyrkan gör allt som vi kan i världen för att lösa hungersnöden. Men i FAO har jag lärt känna hur mycket tacksamhet det finns i världen för Kyrkans biståndsarbete och sociala arbete”.

Internationella biståndsverksamheter har endast dagar förre toppmötet i Rom manat U.S.A. och andra länder att implementera omfattande jordbruksreformer. I en ny rapport utgiven av FAO bekräftar man att matpriser förblir höga i den närmaste framtiden. Detta kommer att utsätta världens fattigaste för allt högre risker för svält och undernäring under de kommande åren. Under de senaste 20 åren har hungersnöden i världen växt med 20 miljoner. Men man förutsäger att den nuvarande krisen kommer att öka risken för hungersnöd för omkring 100 miljoner människor endast under år 2008. Paradoxalt nog har världens totala matproduktion aldrig varit större, så det är en fråga om tillvaratagande av mat och spekulationer i matmarknaden snarare än bristen på mat. Bland världens ledare som kommer att delta är Frankrikes president Nicolas Sarkozy, Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva och FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon.All the contents on this site are copyrighted ©.