2008-06-02 14:31:47

Det fanns "kontinuitet med det förflutna" när påven firade Corpus Christi


(31.05.2008) 48 personer mottog Kommunionen på knä av Benedictus XVI under Corpus Christimässan. Vatikanen har sagt att gesten utanför San Giovanni in Laterano basilikan i Rom inte innebär en permanent förändring i den påvliga liturgin utan att den understryker högtidens helighet samt att den anknyter med mässor från förr.


Medan påven förberedde sig för att dela ut Kommunionen placerade två tjänare en knäpall framför altaret på basilikans trappsteg. De utvalda från lekfolket, ordenslivet, seminarier, präster och barn som hade gått till första Kommunion knäböjde och mottog på tungan.


Vanligtvis står menigheten under en påvlig mässa för att motta Kommunion från påven. Den stora majoriteten mottar på tungan, medan några vördnadsfullt räcker ut sin handflata för att motta Eukaristin. Monsignor Guido Marini, som sedan den 1 oktober 2007 är påvlig ceremonimästare, sade att beslutet var en lösning anpassad till firandet av Corpus Christi. Vad framtiden håller har han endast sagt: ”Vi får se”.


Ärkebiskop Albert Malcolm Don, Gudsjänstkongregationens sekreterare har sagt att det inte råder någon diskussion angående om Vatikanen skulle insistera att de som mottar Kommunion från påven gör det på knä eller om de bör motta på tungan istället för handflatan. Han tillade att det inte kommer några nya normer som skulle ändra 1969 års beslut att låta de enskilda biskoparna godkänna mottagandet av Eukaristin i handen medan de troende är stående.


”Men Den Helige Faderns gest måste uppskattas”, sade Ärkebiskopen, ”Den uttrycker på ett bättre sätt att vi vördar Herren vi mottar”. ”Högtiden är en speciell händelse”, fortsatte han, ”därför att den fokuserar sig på Jesus verkliga närvaro i Eukaristin. Jag hoppas att detta bruk sprids”.

Fader Ciro Benedettini, assisterande direktör för Vatikanens presskontor, sade att det var ett exempel på vad Monsignor Marini velat införa i den påvliga mässan, nämligen: ”att alternera det gamla med det nya för att belysa en kontinuitet med det förflutna”. I sin predikan talade Benedictus XVI om vikten i att knäböja framför Herren, i en djup vördnad som börjar vid Mässan och sedan ledsagar hela processionen.All the contents on this site are copyrighted ©.