2008-05-31 11:27:23

"Den fruktsamma länken mellan evangelisation och barmhärtighet" - Benedictus XVI:s tal till Myanmars biskopar


(31.05.2008) Påve Benedictus XVI tog emot Myanmars biskopar på fredag, efter en vecka av privata möten, i vilka de har diskuterat Kyrkans och landets många utmaningar. De Katolska troende i landet är bara en minoritet men deras arbete för samhället har alltid varit oproportionellt stort. I det fortsatta arbetet med att ge hjälp och bistånd till miljoner människor efter cyklonen Nargis har Kyrkan i landet drivit oumbärliga hjälpverksamheter. Benedictus XVI sade att Kyrkan i Myanmar är känd och beundrad för dess solidaritet med de fattiga och utsatta:

”Under ert ledarskap”, sade påven, ”kommer era troende att fortsätta den fruktsamma länken mellan evangelisation och barmhärtighet och alla kommer att kunna uppleva rikedomen av deras mänsklighet och Guds förhärligande genom Jesus Kristus”.

Kallelser till prästerskapet har ökat i Myanmar, likaså kallelser till ordenslivet, i synnerhet bland kvinnor. Benedictus XVI noterade denna trend med glädje och uppmuntrade biskoparna att fortsätta deras arbete för att stödja ordenslivet och de ansvariga för prästutbildning och formation.

Den Helige Fadern tillade att Kyrkans mission att sprida den Goda Nyheten är särskilt beroende av ett kärleksfullt och omgående gensvar från lekfolket att bli hängivna arbetare i Herrens vingård.

“Också de”, sade den Helige Fadern, “är i behov av en stabil och dynamisk Kristen formation som kommer att inspirera dem att vittna om evangeliet i arbetet, familjen och samhället”.

Påven avslutade sitt tal med att uttrycka sin tacksamhet till biskoparna för deras trofasta gärningar under mödosamma omständigheter och motgångar oftast utanför deras kontroll, och manade biskoparna till att hämta styrka från Sankt Paulus exempel, vars jubileumsår invigs den 28 juni.

”Upplysta av den Helige Anden”, avslutade påven, ”må ni förena er i den Helige Paulus säkra förtroende att ingenting – varken bekymmer, förföljelse, svält, det nuvarande eller det kommande – kan separera oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Jag ber om den Heliga Marias medling, apostlarnas drottning, och skänker till ert prästerskap, ordensmän och kvinnor och lekfolk min apostoliska välsignelse”.
All the contents on this site are copyrighted ©.