2008-05-31 16:13:53

Папата прие акредитивните писма на новоназначения посланик на Гватемала към Св.Престол


(31.05.08) Бедността и драмата на детското недохранване, социалното насилие и трафика на дрога: проблеми за Гватемала, които Папата засегна в словото си пред новоназначения посланик на страната при Светия Престол, който връчи акредитивните си писма.

“Папата подчерта правото на прехрана, и осъди недохранването на “много деца”. Настоява за “методи и специфични действия, позволяващи ползване на ресурсите в респект с наследството на сътворението”. Не само трябва да се разчита на резултатите на науката и на технологията – предупреждава Папата – а трябва да се държи сметка за циклите и ритъма на природата познати от земеделското население, защитавайки обичаите и традициите на местното население. Бедността и емиграцията, които засягат населението, се нуждаят от ефективни и трайни решения. Бенедикт ХVІ набляга на програми, вдъхновявани от базисните принципи: достойнство на личността, стабилност на семейството, възпитание в по-важните човешки и християнски ценности. Папата подчерта, че “човешките права се базират на защитата на човешкия живот “. С мисълта за малолетните, Папата иска всички майки да могат да отглеждат своите деца достойно, избягвайки неоправдания аборт”. Говори и за осиновяването, което да бъде винаги гарантирано от легалността на дължимите процедури.

За бича на социалното насилие говори като осъди икономическите неравенства, липсата на медицински грижи, употребата и трафика на дрога, корупцията. Припомни също, че тази година се навършват 25 години от първата пасторална визита на Божия раб Йоан Павел ІІ и подчерта близостта на Църквата към населението на Гватемала.All the contents on this site are copyrighted ©.