2008-05-31 15:47:20

Бенедикт ХVІ: глобализираната икономика трябва да бъде открита за солидарността и субсидарността


(31.05.2008) - Осъществяването на един „справедлив световен икономически ред” насочен към човека, а не към печалбата е възможно. Това е идеалната и практическа цел на Социалната доктрина на Католическата църква, върху която Папа Бенедикт ХVІ се спря по време на аудиенцията за участниците в международна конференция, организирана от Фондацията „Центезимус Аннус”. Тя се проведе в Рим на тема „Социалният капитал и човешкото развитие”, а в нея взеха участие видни експерти от целия свят. В Словото си Папата припомни социалните енциклики на неговите предшественици: „Rerum Novarum на Лъв ХІІІ и Centesimus annus на Папа Войтила, като изтъкна, че „ако днес ключът към финансовите и търговски системи е глобализацията, тя трябва да бъде интерпретирана в човешка мярка и осъществявана в един контекст открит за солидарността:


Хармоничното развитие е възможно – подчерта Папата - ако икономическите и политическите решения се съобразяват с онези фундаментални принципи, които го правят достъпно за всички: принципите на субсидарността и солидарността. Нужно е – допълни Папата – в центъра на всяка икономическа програма, особено пост-модерната епоха на комплексни отношения, да бъде поставен човека, създаден по подобие на Бог и от Него пожелан, за да съхранява и управлява необятните ресурси на Творението”.


За Папата, глобалното развитие насочено към цялостното човешко развитите е възможно, ако управлението на благата на планетата е водено според Евангелието, а човекът предлага на всички онова, което Бог му е поверил:
 
„Трябва да се избегне печалбата да бъде изключително индивидуална – изтъкна Папата – или ако някои колективни форми подтискат личната свобода. Икономическият и търговският интерес не трябва никога да се превръщат в ексклузивни, тъй като това би умъртвило човешкото достойнство. Тъй като, настоящия процес на глобализация все повече навлиза в областта на културата, икономиката, финансите и политиката – допълни Бенедикт ХVІ – голямото съвременно предизвикателство е да бъдат „глобализирани” не само икономическите и търговски интереси, а и солидарността, като принос към всеки компонент в обществото”.
All the contents on this site are copyrighted ©.