2008-05-30 15:46:39

Kyrkan firar Maria som uppmanar oss att följa Jesus. "Gör det han säger åt er".(Joh. 2,5)


(30.05.2008) Klockan åtta imorgon kväll avslutar Benedictus XVI högtidlig Mariamånaden maj, med att fira en gudstjänst på Petersplatsen. Festen börjar med en procession i Marias ära inne i Vatikanen under vilken deltagarna, främst präster, ber rosenkransen, medan de vandrar mot Petersplatsen, där påven ska hålla en gudstjänst, som avslutas med den apostoliska välsignelsen.

Detta är nytt för i år. Tidgare år har processionen avslutats vid Lourdes grottan högt upp i Vatikanens trädgårdar. Men intresset att vilja delta har ökat och eftersom det inte är lätt att få tillstånd att gå in i Vatikanen ledde påven processionen ut på Petersplatsen, vars armar öppnas mot alla som vill delta. Den sista maj firar kyrkan Marias besök hos sin kusin Elisabeth, som var havande med Johannes döparen. I år infaller även ytterligare en Mariavördnad idag. Dagen efter Jesu Heliga Hjärtas fest firar nämligen kyrkan Marias Hjärta – det Obefläckade.

Denna Mariahögtid – Visitationen – inbjuder oss att fira Marias Ja. Hon ville inte ifrågasätta Herrens vilja, hon ville följa den. Det vi firar är Marias tro. Maria visste inte var Guds väg skulle föra henne, men han fick föra henne dit han ville, för hon trodde på honom, säger Kardinal Angelo Comastri. När Maria kommer fram till säger Elisabet ”Salig hon som trodde.” (Luk. 1.45)

Efter det sjunger Maria ut sin glädje och Guds storhet i den profetiska ”Magnificat” – Marias Lovsång. Det är Marias tro som ger henne den bestämda säkerhet som hon uttrycker när hon säger: ”Han skingrar dem som har övermodiga planer”…….”Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ring”. Och historien har otaliga gånger och kommer otaliga gånger att ge Maria rätt, säger Kardinal Comasti som är känd för sin stora vördnad för Maria. Maria undervisar vår tro. Marias ger oss sitt testamente i Kana, när hon säger: ”Gör som han säger.” Maria avlägsnar oss inte från Gud, Maria för oss till Gud och hjälper oss på vandring.


 All the contents on this site are copyrighted ©.