2008-05-30 15:32:26

Бенедикт ХVІ към италианските епископи: ведър и конструктивен диалог между живите сили на страната


(30.05.08) Оползотворявайки своите най-добри сили извиращи от нейната голяма християнска история, Италия може да излезе от трудния период, който преминава: Това подчерта Папа Бенедикт ХVІ в словото си пред италианските епископи, приети във връзка с 58-та генерална асамблея. Папата се спря на някои важни теми като възпитанието на новите поколения, защитата на по-слабите, насърчаването на живота и на семейството. Светият Отец бе поздравен от кард.Анджело Баняско, архиепископ на Генуа и председател на италианската епископска конференция.

Посредством срещата с Бог, извор на надеждата, която не разочарова, “е възможно да се преоткрие едно силно и сигурно доверие в живота”, каза Папа Бенедикт, като отправи думи на насърчение към нацията. Светият Отец отбеляза, че е “намаляло доверието в бъдещето” и се е “засилило чувството на несигурност поради бедните условия, в които живеят много семейства”. Но допълни, че се долавят и “знаците на един нов климат, по-доверчив и по-конструктивен”:

“Той е свързан с разширяването на по-ведри връзки между политическите сили и институциите, в резултат на по-живото разбиране на общата отговорност за бъдещето на нацията. Разпространява се желанието за съвместното посрещане и решаване на по-спешните и сериозни проблеми, за започването на един нов период на икономически растеж, а също така граждански и морален”.
 
Този климат, продължи, има обаче “нужда да се утвърди”, в противен случай би могъл да отмине, “ако не бъде подкрепен от конкретни резултати”. Епископите, подчерта Папата, също могат да дадат “специфичен принос, за да може Италия да познае сезона на прогреса и съгласието оползотворявайки онези сили и импулси, които извират от нейната голяма християнска история”:

“За тази цел трябва преди всичко да кажем и да свидетелстваме ясно на нашите църковни общности и на целия италиански народ, че независимо от големия брой проблеми за разрешаване, фундаменталният проблем за днешния човек остава проблемът за Бог. Никакъв човешки и социален проблем не би могъл да бъде наистина разрешен, ако Бог не се завърне в центъра на нашия живот”.
 
По-нататък Светият Отец се спря на светския характер, като предупреди, че трябва “да се устоява на всяка тенденция считаща религията и по-специално християнството, като един само личен факт”:

“Перспективите, които се раждат от нашата вяра могат обаче да предложат един фундаментален принос за изясняването и разрешаването на по-големите социални и морални проблеми на днешна Италия и Европа”.

Папата изрази задоволство от вниманието отделяно от италианските епископи на семейството основано върху брака. Това, обясни, преди всичко “за да се насърчи утвърждаването на една благоприятна, а не враждебна култура за семейството и живота, както и за да се иска от обществените институции една последователна и органична политика, признаваща на семейството централната роля, която заема в обществото”. Една политика, от която “Италия има голяма и спешна необходимост”. Силен, продължи, трябва да бъде и ангажиментът за “достойнството и защитата на човешкия живот във всеки момент и условие”.

“Готовността, продължи, за действия в помощ на семейството, трябва да се проявява в респект със законите, предвиждащи и осигуряващи правилното протичане на социалния живот както вътре в една държава, така и по отношение идващите от чужбина”. Една част от своето дълго слово Бенедикт ХVІ посвети на възпитанието на новите поколения. В една култура белязана от “релативизма”, отбеляза, “изглежда липсват сигурността, ценностите и надеждите, даващи смисъл на живота”. Спря внимание и на евангелизацията сред младежите в нейните многообразни форми и поводи за срещи.

Светият Отец завърши като отправи думи на похвала за работата на католическите медии, които интерпретират “в обществените дебати” “вниманието и грижите” на Църквата по “свободен и самостоятелен начин, но в дух на искрено споделяне”. Папата отправи пожелания към ежедневника “Авенире” по повод 40-годишнината от неговото основаване и изрази задоволство от публикацията на новия превод на Библията.
All the contents on this site are copyrighted ©.