2008-05-29 13:25:29

Idag tog Benedictus XVI emot sidoackrediterade ambassadörer till Heliga Stolen


(29.05.2008) Idag tog Benedictus XVI emot nya sidoackrediterade ambassadörer till Heliga Stolen från Tanzania, Uganda, Liberia, Chad, Bangladesh, Vitryssland, Guinea, Sri Lanka och Nigeria vilka överlämnade sina kreditbrev till påven. Sidoackrediterade ambassadörer från andra länder tas inte emot enskilt av påven utan samlas upp i stora grupper som idag. Påven läste först upp ett kort gemensamt tal på franska och delade sedan ut texten till talen till de enskilda ambassadörerna. Under sina 9 tal till ambassadörerna underströk påven bl a behovet av att alla nationer agerar med ansvar på internationell nivå, och att de är beredda att agera med god vilja, med respekt för lagar, för att främja säkerheten, miljön och klimatet, arbeta för lokal och global jämlikhet, samt stödja solidariteten med de mest marginaliserade på vår jord.

Den Heliga Fadern betonade att det behövs både dialog och utvecklingspolitik för att minska klyftan mellan rika och fattiga länder och undvika att orättvisor skapar grogrund för våld och terrorism. Benediktus XVI påpekade till ambassadörerna att Katolska kyrkan gärna bidrar med sin omfattande erfarenhet för att främja ömsesidig respekt i deras enskilda länder. Påven passade även på att sända särskilda hälsningar till alla ländernas Katoliker.
All the contents on this site are copyrighted ©.