2008-05-28 15:58:45

Benedictus XVI talade om Gregorius den Store, en from och klok pastor vars liv idag borde inspirera oss


(28.05.2008) I dagens katekes talade Benedictus XVI om den berömde Påven Gregorius den Store, som ledde kyrkan i Rom under slutet av 500-talet och som vördas som en av kyrkans doktorer. Han föddes i en adlig, romersk familj och trädde snart in i statens tjänst där han blev prefekt, men hans håg stod till munklivet som han snart valde. Gregorius läror, hans erfarenhet och hans enastående personliga gåvor gjorde, att han så småningom blev Påvens representant vid kejsarens hov i Konstantinopel och efter det Påvens sekreterare. År 590 valdes han själv till Påve.

Hans påvedöme utmärktes av hans outtröttliga energi och klara vision i de allvarliga problem som kyrkan och samhället då ställdes inför. Gregorius gjorde alla ansträngingar för att hindra den lombardiska invasionen som hotade , tänkte även på detta folks evangelisering och att skapa fred i hela Italien. Förutom hans predikningar, hans undervisning och hans pastorala gärning omorgansierade han även vården av kyrkans ägodelar och försäkrade en effektivare administration av kyrkans hjälpverksamhet. Under en period av social osäkerhet och trots hans ofta dåliga hälsa, var Gregorius en verksam, klok och from pastor, vars liv och lära även idag inspirerar oss.

Påven Gregoriius hade ingen stark röst, sade Påven i sina ord på italienska . Därför måste han på den tiden be en diakon läsa talen i Roms basilikor för att de skulle höras. "Tack och lov har vi idag mikrofoner, sa Påven , något som utmynnade i en spontan applåd.

I Påvens hälsning på engelska blev även vi svenskar omnämnda och fick hans apostolska välsignelse.All the contents on this site are copyrighted ©.