2008-05-27 13:59:06

Kardinal Martino har skickat ett solidariskt telegram till Ärkebiskopen av Johannesburg


(27.05.2008) Med anledning av den senaste tidens våldsamheter i Sydafrika, som har lämnat åtminstone 42 personer döda och uppskattningsvis 25 000 tillfälligt hemlösa har presidenten för det påvliga rådet för själavård bland flyktingar och migranter har skickat ett solidariskt telegram till Ärkebiskopen av Johannesburg samt presidenten för den sydafrikanska biskopskonferensen, Buti Tlahagale, med anledning av det stigande våldet mot främlingar i landet.

I telegrammet uttrycker Kardinal Renato Raffaele Martino sitt djupaste medlidande till familjerna av de avlidna och hans sympati med alla som har drabbats av dessa ”bedrövliga händelser”.

Kardinalen underströk hans ivriga böner för landet, och sitt moraliska stöd och tillade att genom Kyrkans broderliga ingripanden hoppas han på en hållbar fredslösning och att regionens folk återigen kan leva i fred och solidaritet.All the contents on this site are copyrighted ©.