2008-05-26 12:33:07

Myanmars biskopar är på deras “ad Limina” besök i Rom från den 26 till den 31 maj


(26.05.2008) Myanmars biskopar är på “ad Limina” besök i Rom från den 26 till den 31 maj, ledda av Mons. Paul ZINGHTUNG GRAWNG, ärkebiskop av Mandalay och president i landets biskopskonferensen. Lik andra länder där den Katolska Kyrkan är en minoritet utför den ett oproportionellt stort arbete. Kyrkan i Myanmar har bl a varit oumbärlig efter cyklonen Nargis härjningar. Under tiden Benedictus XVI tog emot Myanmars biskopar så är det värt att nämna att donationskonferensen i Yangon igår skänkte 100 miljoner dollar till offren i Myanmar.

Myanmar är en beteckning som införts av den sittande militärregimen; oppositionen använder namnet Burma. Landet är ett av regionens största länder och gränsar i norr till Kina, i väst till Bangladesh, till Indien i nordväst, i öst till Laos och i sydost till Thailand. Den första burmanska dynastin framträdde på 1000-talet men år 1885 störtades den siste burmanske kungen i Mandalay och Burma inlemmades som en provins i det Brittiska Indien. Landet fortsatte vara en brittisk koloni fram till slutet på 40-talet då Burma blev självständigt år 1948. 1962 grep General Ne Win makten i en militärkupp, för att befria landet från ett tillstånd av kaos. Med General Ne Win och hans parti "Buddistisk Väg till Socialism" påbörjades den era av militärdiktaturer som pågår än i dag.

I augusti 2007 chockhöjde regimen plötsligt bränslepriserna, men en ökning upp till 500 %. Detta blev gnistan som tände en serie mindre demonstrationer i olika delar av Burma, vilka leddes av munkar. Protesterna gällde krav på bättre levnadsvillkor och materiell standard. Militärens våldsamma hantering av dessa fredliga uttryck för missnöje – inklusive misshandel av munkar – ledde till att större demonstrationer hölls i framförallt Rangoon.

Under några dagar i september växte demonstrationerna till tiotusentals människor – enligt vissa uppgifter över hundratusen – innan stora militärstyrkor skickades ner till Rangoon för att med våld slå ner upproret. Över 5000 personer beräknas ha frihetsberövats i samband med nedslaget, munkkloster vandaliserades och utrymdes och enligt regimens egna siffror fick 31 personer sätta livet till. Den verkliga siffran beräknas vara betydligt högre.

Landets senaste tragedi inträffade nyligen då över hundratusen människor beräknas ha dött och över en miljon har blivit hemlösa efter cyklonen Nargis härjningar första helgen i maj. Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone skickade genast ett telegram i påven Benedictus XVI:s namn till ordförande för den burmesiska biskopskonferensen ärkebiskop Paul Zinghtung Grawng av Mandalay. I telegrammet försäkrade påven det burmanska folket att han: ”åkallar Guds frid för de döda och gudomlig kraft och tröst till de hemlösa och alla lidande. I förvissning om att den internationella gemenskapen ska visa generositet och effektivitet för att lindra nöden hos era landsmän”.

År 1548 önskade den spanska missionären i Asien, Sankt Francis Xavier sända missionärer till landet men ingen vet vad sedan hände. Det egentliga arbetet med att evangelisera i Myanmar började under påve Innocentius XIII som 1722 skickade fader Sigismond de Calchi till Myanmar. Efter flera svårigheter lyckades missionärerna få officiellt tillstånd av kungamakterna i Myanmar att predika evangeliet. 1855 räcknade man med att det fanns 5320 katoliker i landet. Idag finns det omkring 635’000 katoliker i landet i en befolkningsmängd på 54 miljoner.
All the contents on this site are copyrighted ©.