2008-05-26 12:08:31

"I Eukaristins skola lär vi oss kärlek och solidaritet, och förnyar vår förpliktelse att föda våra hungriga bröder" - Benedictus XVI under söndagens Angelusbön.


(26.05.2008)Söndagens Angelusbön präglades främst av påvens vädjan om konkret hjälp till våra bröder som lider av hunger och fattigdom i världen. Påven vände sig även till de kinesiska pilgrimerna och talade varmt till dem.
Jag hälsar er från hjärtat, sa han på kinesiska, alla ni kinesiska troende som har kommit hit idag i samband med den internationella bönedagen för Kina på lördagen, den dag som den katolska kyrkan i Kina Vår Fru av Sheshan – de kristnas hjälp. ”Tillsammans med er ber jag Maria att stödja de kineser som i vardagens bördor fortsätter att tro, att hoppas och att älska, så att de aldrig är rädda för att tala om Jesus i världen, och att tala om världen med Jesus, och på så vis vara trovärdiga kärleksfulla vittnen, förenade med Petrus klippa på vilken Kyrkan är byggd.
Naturligtvis gick påvens tankar även till den lidande befolkningen, och till alla de som dött vid den kraftiga jordbävningen som omfattade stora områden i Kina. ”Jag vill påminna om min personliga närhet med dem som lever i ångest och smärta efter jordbävningen. Tack för den broderliga solidaritet som visats”, sa påven.
Under sin Angelus reflektion talade Benedictus XVI om dagens Kristi Kropps och Blod högtid, som dock Vatikanen och andra nationer redan firade i torsdags. Denna fest är ett bra tillfälle att förnya våra förpliktelser mot våra bröder, och då främst de utsatta och fattiga. Det är Eukaristins fest – Kristi underbara gåva, sa påven. Den instiftades under den sista måltiden, som ett tecken på oändlig kärlek. Eukaristin är en skola i kärlek och solidaritet.


Påven underströk att när Jesus började sitt offentliga liv, och predikande för folkmassorna, sa han att hans Fader hade sänt honom som ”levande bröd från himlen”, som ”livets bröd”. Han föddes i Betlehem som på hebreiska betyder "brödets hem”.


Den som när sig med Kristi bröd kan inte förbli likgiltig inför dem som i våra dagar inte ens har dagligt bröd, fortsatte påven. Många föräldrar kan knappt skaffa bröd till sina barn. Det är ett ständigt växande problem, som världssamfundet har svårt att lösa.


Kyrkan ber inte bara “vårt dagliga bröd giv oss idag”, utan hon engagerar sig även att följa Herrens exempel och “multiplicera fem bröd och två fiskar”, med mångfaldiga initiativ för att främja den mänskliga solidariteten och uppmuntra till fördelning, så att de nödvändiga livsförnödenheterna inte fattas någon.All the contents on this site are copyrighted ©.