2008-05-23 16:50:26

Бенедикт ХVІ на албанските епископи: "сърдечно и братско" разбирателство за укрепването на Църквата и принос за социалния живот на страната


(23.05.08) Епископите от Албания да бъдат единни на духовен и пасторален план, за да допринасят за преизграждането на Църквата и на социалната тъкан в страната, която все още носи тежките последствия на комунистическата диктатура. Тази е повелята, която Бенедикт ХVІ остави на албанските йерарси, провеждащи в Рим своята визита ад Лимина.

“Призваните сте да бъдете преди всичко свидетели на едно високо наследство: посланието на спасението донесено от Христос в света. В този смисъл, след мрачната нощ на комунистическата диктатура, неспособна да разбере албанския народ в неговите традиции, Църквата провиденчески се възражда, благодарение и на апостолската сила на моя почитан предшественик, Божият раб Йоан Павел ІІ, който я посети през 1993 г., възстановявайки католическата йерархия за благото на верните и в полза на албанския народ”.
 
Бенедикт ХVІ подчерта, че Албанската Църква на 21-я век има нужда от едно силно вътрешно съгласие. Пред вас, епископите, поясни Папата, стои “задачата да насърчавате чрез вашите дела и инициативи онова единство, което трябва да изразява живителната тайна на единственото Христово Тяло, в единение със Светипетровия приемник”. На конкретните проблеми, продължи, може да се отговори по ефикасен начин благодарение именно на “единението” и на “споделената съотговорност на епископите”.

Папата завърши насърчавайки епископите да полагат грижи за свещениците и званията. Изрази задоволство и от споразуменията подписани с властите в Албания: “Надявам се – заключи – че тези стъпки ще допринесат за духовното преизграждане на страната, предвид положителната роля, която Църквата развива в обществото”.All the contents on this site are copyrighted ©.