2008-05-20 15:15:01

"Guds namn är ett oeftergivligt krav på fred" - i Quatar har man avslutat den VI interreligiösa konferensen


(20.05.2008) I Doha, Quatar, avslutade man i maj den VI interreligiösa konferensen mellan Judar, Kristna och Muslimer under temat ”Religiösa värden: framtidsutsikter för fred och respekt för livet”. Den Heliga Stolen representerades av Kardinal Tauran, Vatikanstatens ansvarige för interreligiös dialog, samt av fader Khaled Akasheh, palestinsk präst i det latinska patriarkatet av Jerusalem och Vatikanstatens ansvarige för Islam vid det påvliga interreligiösa rådet.

”Dialog”, sade Kardinal Tauran under hans tal till konferensen, ”är en nödvändighet för mänskligheten, det är inte längre ett val. Om den förs på ett bra sätt, med kärlek och sanning, är dialog synonymt med ömsesidig förståelse, respekt, fred och harmoni mellan samhällets olika komponenter, må de vara etniska, religiösa, kulturella eller politiska”.

”Genom gemensamma övertygelser”, fortsatte Kardinal Tauran, ”med världens troende kommer vi närmare varandra tack vare den gemensamma tron på Gud Skaparen, Försynen, och människans mål. Vi Judar, Kristna och Muslimer delar bönen, fastan, allmosor, medlidande med de svaga, sjuka och fattiga, respekt för föräldrar, solidaritet inom familjen och solidaritet inom den religiösa familjen. Också det mänskliga livets helighet, förutom vissa meningsskiljaktigheter, är ett gemensamt värde”.

Kardinal Tauran avslutade sitt tal med att understrycka att: ”freden vilar på rättvisa. Freden är kärlekens frukt. Johannes Paulus II skrev att: ’Guds namn är fredens namn, Guds namn är ett oeftergivligt krav på fred’. Vi måste utbilda våra ungdomar om freden, om den ömsesidiga respekten. Våra religiösa ledare måste främja den sunda fredens pedagogik, inom familjen, inom Mosken, inom Synagogan, inom Kyrkan, inom skolorna och inom våra universitet! Må Gud välsigna vårt möte och ge oss mod att vara fredens gynnare och beskyddare”.
All the contents on this site are copyrighted ©.