2008-05-19 19:32:23

Епископите на Албания са на визита ad limina във Ватикана.След 18 години жестоко преследване на изповядващите християнска вяра, албанската църковна общност се възражда


(19.05.2008)Днес започна във Ватикана, поредната визита ad limina за епископите от Албания. Докато в новата политика на страната усилено се говори за напредък по пъта към Обединена Еворпа и НАТО, църковният живот в тази бивша комунистическа държава бележи решителни стремежи за обновление и възраждане. От историята знаеме, че християнството в тази държава има своите древни корени. Предполага се, че св. Павел е проповядвал по тези земи Светото Евангелие и така се обяснява факта, че само 58 години след Христовото Рождение, гр. Шкодра има вече свой епископ. В IV век населението по тази територия е приело християнската вяра и има 50 епископата. Днес, католиците в Албания са близо половин милион и са обслужвани от два архидиоцеза и три диозеца, към които се прибавя и Апостолическата Администрация, обединяваща верните – християни от източен обред и практикуващите западния латински обред. Протестантите в днешна Албания са 800 хляди, докато повече от половината от 3 милиона и 200 хиляди души принадлежат към исляма и са приемници на първите пришълци от отоманските орди – мюсюлмани, които навлизат по тези земи още в началото на 1478 год.

След промените, които сринаха основите на комунистическата диктатура, от 1990 год. за Албания настъпи свободата, очаквана цели 55 години, окървавени от жестокото преследване и мъченичество. Първият период, характеризиращ антирелигиозния терор води своето начало от 1945 и не престава до 48ма. Комунистическият режим поставя и първите смъртни присъди на привържениците на католическата вяра и църковните служители. Атеизмът в Албания до осовобждението й от комунизма е задължителен и включен в националната конституция. Две са разтърстващите тази страна събития: съществуването на Майка Тереза, завърнала се в родината през 1989 год. и посещението на Йоан Павел ІІ през 1993. Но да чуем от архиепископа на Шкодра – монс. Анджело Масафра, какви чувства изпитват албанските църковни йерарси за тази своя среща с Бенедикт XVI:

**********
 "Преди всичко ще имаме радостта да подтвърдим на Папата верността на Църквата в Албания към Светипетровото Седалище и Светият Отец. Така както това е било винаги в миналото до днес. Обнадеждаващият факт е, че местната христова общност изживява своето възраждане и ентусиазмът се чувства на всички нива. Надeждата ни е, че от една Църква в мълчание и мъченичество, днес усилено се бориме със секуларизма и се стремим да постигнеме духовно обогатяване. Проблемите са значителни, между които е разпадането на семейната клетка. В момента – обобщава църковният йерарх – навлизаме в подготовка за предстоящата епископска конференция и изготвяне на специална Харта, засягаща семейната неразривност, дълга на християнското семейство и значението на тази градивна единица за всяко национално общество. Освен това, за Албания и местното население е наложителен междурeлигиозния диалог и връзките и отношенията на католиическата Църква с братята и сестрите православни. Това е другата отговорна задача, която стои пред Христовата Църква в нашата родина.”
All the contents on this site are copyrighted ©.