2008-05-16 12:32:32

"I Eukaristin finns styrkan att leva sin livssituation i trons ljus” - sade Benedictus XVI till det Påvliga rådet för själavård bland flyktingar och migranter


(16.05.2008) Påve Benedictus XVI påminde Kyrkan under en audiens på torsdag, 15 maj, att: ”varje familj, också flykting och migrantfamiljer, är och förblir samhällets fundamentala kärna, en kärna som inte kan förstöras utan behöver skyddas genom mod och tålamod”. Påvens budskap framfördes under ett tal till 75 representanter från hela världen vilka tog del av det 18:de plenisammanträdet av det Påvliga rådet för själavård bland flyktingar och migranter, ledda av dess prefekt kardinal Renato Raffaele Martino.

Den Helige Fadern sade vidare att: ”familjen representerar det samhälle där man från barndomen lär sig att älska och tjäna Gud, där man lär sig den mänskliga och moraliska grammatiken samt där man lär sig den frihet som finns i sanningen”. Men påven beklagade att detta sällan sker idag och då med stora svårigheter, i synnerhet bland flyktingar och migranter. Han manade om att tillgång till Eukaristin måste vara i centrum för Kyrkans själavård av flyktingar och migranter. ”En som går till mässan”, sade Benedictus XVI, ”hittar i Eukaristin en stark kallelse till sin familj och sitt äktenskap. Han eller hon blir uppmuntrad av Eukaristin att söka genom den gudomliga nåden den styrka som krävs för att kunna leva sin livssituation i trons ljus”.
All the contents on this site are copyrighted ©.