2008-05-16 16:45:16

Папата пред епископите от Тайланд: междурелигиозният диалог е средство за посрещане на предизвикателствата на глобализацията


(16.05.2008) Междурелигиозният диалог трябва да бъде насърчаван и разширяван, защото би могъл да допринесе за посрещане на съвременните предизвикателства, сред които и междурелигиозния диалог. Това подчерта Папата пред тайландските църковни йерарси, които са на визита ad limina във Ватикана. Светият Отец постави акцент на нуждата от общуване и братско сътрудничество с привържениците на будизма. Скандалните случаи в Тайнданд на търговия с хора и трафика на жени и деца са повод за сериозна загриженост на Христовата Църква и именно тези теми Бенедикт XVI предложи на вниманието на епископите.

**********
“Процесът на глобализацията – каза Светият Отец – поставя световното общество пред две изпитания. От една страна, културните и икономически връзки се уваличават и заздравяват чувството на глобалната солидарност и споделяната отговорност – всичко това в името на общото човешко благо. От друга, пораждат се поводи и нови условия за раздробяване и инидивидуализъм, които от своя страна въвличат народите към секоларизма.”

Бенедикт XVI изтъкна спешната нужда от едно дейно, искренно, продуктивно и обнадеждаващо междурелигиозно сътрудничество. Папата насърчи епископите от Тайланд да се стараят да подържат с братята и сестрите будисти онези добросъвестни отношения, които са база за взаимно разбирателство и подкрепа в съхранението на традициите и предаване на младите онези етически ценности, които градят благочестиво общество и бъдеще:

“Не е възможно в днешната епоха все още да съществува раната на недостойни сделки и търговия с жени и деца, които биват експлоатирани и принуждавани да проституират. Бедността е бич за съвременния свят и причина за всички тези човешки трагедии. Ето защо, нужни са конкретни, ефикасни и бързо осъществими програми за национално развитие, които Христовата Църква изцяло подкрепя и за които действа неуморно. Индустрия с живи човешки тема не трябва да съществува, защото извежда до потъпкване на моралните ценности и разруха в семейната единица, която е база за всяко национално общество".
All the contents on this site are copyrighted ©.