2008-05-14 16:20:23

"Kärleken ser längre än vetandet" - sade påven vid onsdagens audiens och gjorde en varmt känd appell för de av jordbävningen drabbade i Kina.


(14.05.08) Circa 20 000 deltgare hade i dag samlats på Petersplatsen för att lyssna till Påvens onsdagsaudiens. Benedictus XVI talade om mystikens teologi i Asien under en period av kontraster: "Erfarenheten från den tiden kan vara lärorik även för dagens dialog mellan kristna och de andra religionerna. Den föds inte i ytlighet utan i sanning och just där man tränger in i det djupa i mötet med Kristus blir det en öppning för sanningens ljus, polemiken skingras och man kan närma sig varandra".

I dagens katekes gick Påven tillbaka till en författare från 500-talet , vars skrifter man trodde tillhöra Dionysius Areopagita , en lärjunge till aposteln Paulus. Hans två viktigaste verk, De gudomliga namnen och Mystikens teologi vill betona en kunskap om Gud, som övergår rationell kännedom och kulminerar i andlig fullkomlighet och kontemplation. "Denne författare och ”Pseudo” Dionysius framhäver den negativa meningen som framkommit genom att forska i Guds oändliga transcendens och olikhet".

"Genom att kontemplera över vad Gud inte är och genom att gå djupare in i Skriftens rika , symboliska språk växer vi i vårt förhållande till honom, som uppenbarar sig i det fördolda. Kontemplation är därför en väg från rening till upplysning, fullkomlighet och enhet med Gud".

"I Västerlandet påverkade Dionysius skrifter de tidiga lärda samt den Helige Tomas likaväl som Santa Teresa av Avila och den Helige Johannes av Korset. Hans vision om en stor kosmisk harmoni som reflekterar Skaparens skönhet och kärleken i Kristus kan även inspirera vår strävan för att verka för enhet, försoning och fred i vår värld".

"Kärleken", sade Påven, "ser längre än vetandet. Erfarenheten av ett ödmjukt vandrande, dag för dag, genom vilket vi kommer Guds hjärta nära, är vad Dionysius lär oss i skapandet av en dialog mellan evangeliet och den grekiska filosofin. Vi får här ett exempel att följa för den interreligiösa dialogen idag", sade Påven.

Min tanke går i detta ögonblick till befolkningen i Sichuan och de närgränsande provinserna i Kina, så hårt drabbade av jordbävningen som har förorsakat svåra förluster i människoliv, ett stort antal försvunna och oräkneliga materiella skador.. Jag ber er att ena er med mig i en brinnande bön till Gud för alla dem som förlorat livet. Jag står andligen nära alla de prövade människorna i denna ödeläggande tragedi; för dem ber vi Gud om tröst i lidandet. Må Herren ge stöd åt alla dem som är engagerade i det akuta hjälparbetet.All the contents on this site are copyrighted ©.