2008-05-14 10:39:20

Benedictus XVI:s tal till den italienska pro-life gruppen Pro-Vita


(13.05.2008) Benedictus XVI träffade på måndag 800 medlemmar av den italienska pro-life gruppen, Pro-Vita i Peterskyrkan.

Påven noterade att gruppens besök inföll med 30årsminnet av legaliseringen av abort i Italien. ”Det blir allt svårare att på ett praktiskt sätt försvara det mänskliga livet”, sade påven, ”detta på grund av att de senaste 30 åren skapat en progressiv reduktion av värdet för det mänskliga livet. Det har växt upp en mentalitet som anförtror detta till individens omdöme”.

Den Helige Fadern sade att: “en effekt av detta är en minskad respekt för den mänskliga personen, ett fundamentalt värde för varje civilt samhälle, oavsett trostillhörighet”. Benedictus XVI manade gruppen att fortsätta samt att utöka deras ansträngningar för att försäkra ”en lagstiftning som erkänner familjens värdighet grundad på äktenskap och vilken stödjer de som verkligen är i behov”.

Den Helige Fadern påminde även om 60-årsminnet av Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna. ”Mänskliga Rättigheter”, sade påven, ”måste respekteras som ett uttryck för Rättvisan, inte endast som något som lagen genomdriver; främjandet av mänskliga rättigheter fortsätter att vara den mest effektiva strategin mot ojämlikheter mellan nationer och sociala grupper samt för en ökad mänsklig säkerhet”.

I kunskap om att orsakerna vilka leder människor till att ta sådana plågsamma beslut som abort är många och invecklade sade Benedictus XVI att ”Kyrkan, trofast Herrens befallning, aldrig tröttnar på att upprepa hur grunden för det heliga värdet av varje persons existens ligger hos Skaparen. Vi tröttnar aldrig på att driva och främja samtliga initiativ som hjälper kvinnor och familjer, för att skapa de goda förutsättningar som välkomnar livet”.

I detta sammanhang bör vi påminna om att på lördag avslutades konferensen i Rom rörande Paulus VI:s encyklika Humanae Vitae, Om det mänskliga livet, från 1968, som har tilldragit sig lärda från hela världen för att diskutera det påvliga dokumentets vikt bland dagens relativism och sociala utmaningar.

Humanae Vitae är av sådan vikt idag för att det finns en fara att förstå den mänskliga personen som något manipulerbart. Vi söker genom vetenskapliga lagar upptäcka verklighetens hemligheter, för att sedan använda dessa hemligheter precis hur vi vill, i tron att det inte finns en objektivitet i verkligheten som vi behöver erkänna. Det är denna objektivitet Paulus VI ger oss.All the contents on this site are copyrighted ©.