2008-05-13 13:32:22

Thailands biskopar på “ad Limina” besök i Rom


(13.05.2008) Thailands biskopar är på deras “ad Limina” besök i Rom mellan den 12 till den 17 maj, ledde av George Yod Phimphisan, biskop av Udon Thani, och president i den thailändska biskopskonferensen. Under ett "ad Limina" besök vallfärdar man till apostlarna Petrus och Paulus gravar i Rom samt överlämnar en rapport om stiftens framsteg under de senaste fem åren till den Heliga Fadern.

Idag finns det 10 katolska stift i Thailand. I en befolkningsmängd på omkring 60 miljoner finns det omkring 250,000 katoliker, 0,5 % av befolkningen. Thailand har kallats ”leendets land” och trots att det finns ett antal olika religioner i landet lever de i fred med varandra. I denna vänskapliga atmosfär arbetar den Katolska Kyrkan vidare med landets andliga och sociala utveckling, i synnerhet inom utbildningen.

Thailand, ett land som aldrig varit koloniserat, grundades år 1238 A.D. då thailändska lokalherrar gjorde uppror mot khmerernas överhöghet och etablerade ett thailändskt kungarike under namnet Siam. Den förste kungen i det gamla kungariket Ayutthaya, kung Rama, tillförde thailand buddismen som statsreligion och skapandet av lagar baserade på hinduistiska texter.

90 % av thailändarna är buddhister och de flesta vuxna män i Thailand tillbringar en del av sitt liv som buddhistiska munkar. Det anses inte vara en livslång kallelse, även om den för vissa är det, utan något som man gör som en del av sin uppväxt.

Ayutthaya kungariket hade viss kontakt med Västerlandet redan under 1500-talet då landets första missionärer kom till Siam, domikanbröderna Jeronimo da Cruz och Sebastiâo da Canto vilka båda led martyrdöden i landet 1569. Sedan kom franciskaner och jesuiter till Siam vilka fritt kunde lära ut evangeliet på 1600talet när Siam inledde diplomatiska relationer med Frankrike under Kung Narai den Store. Men det fanns under 1600 och 1700 hundratalet ochså svåra tider av förföljeser.

Den 10 och 11 maj 1984 reste påven Johannes Paulus II till Thailand. Detta gav de troende ett tillfälle att välkomna honom och att på nära håll få hans välsignelse i ett land där 90 % är buddister och ungefär fem procent av befolkningen är muslimer och 0,5 procent är kristna. I de fyra sydliga provinser som gränsar till Malaysia är muslimerna i majoritet. Den kristna minoriteten återfinns främst bland etniska kineser i de större städerna.
All the contents on this site are copyrighted ©.