2008-05-12 12:58:05

Benedictus XVI vädjar om dialog och försoning i Libanon under Pingstdagens Regina Caeli


(12.05.08) På förmiddagen igår var Petersplatsen, som varje söndag, till bredden fylld av troende som samlats för att lyssna till påvens pingstbudskap under Regina Caelibönen. Tidigare på morgonen hade han firat en högtidlig mässa inne i basilikan men vid tolvslaget klev han fram till sitt fönster. Påvens oro och tankar gick denna dag till Libanon där våld härjar landet.

"Det är med djup oro som jag har följt händelserna i Libanon under de senaste dagarna", sade påven, "där den rådande politikens stiltje har lett till först verbalt och sedan beväpnat våld, med flera sårade och döda. Det verkar som om våldet har avtagit under de senaste timmarna, men jag är ändå manad att uppmana libaneserna att ta avstånd från varje typ av aggressiv opposition, som leder deras kära land mot oreparerbara följder".

"Dialog, ömsesidig förståelse och sökandet efter en möjlig överenskommelse är den enda möjliga väg mot att återställa Libanon dess institutioner, och ge befolkningen den säkerhet som är nödvändig för att vardagen ska präglas av värdighet och framtidshopp".

Återigen gick påvens bön till Maria vår Fru av Libanon, om att Libanon finner det "nödvändiga mod landet behöver för att uppfylla sin plikt att vara, både för mellanöstern och för den övriga världen, ett tecken på konstruktiv och fredlig samlevnad mellan människor".

Påven bad till enhetens och samförståndets Ande, att han ska inspirera till fred och försoning. "Att låta Libanon leva är hela befolkningens uppgift", sade påven som är väl medveten om svårigheterna när han citerade den libanesiska synodens text: ”de olika kommuniteterna som landet består av är samtidigt rikedom, originalitet och svårighet”.
 Under dagens Regina Caelibön tog Benedictus XVI upp en mycket viktig aspekt i tron, speciellt i vår tid där tron ofta reduceras till individualistisk och intimistisk andlighet. "Det är", som Benedictus XVI igår sade, "vid Pingsten vi firar kyrkans dop i Helig Ande, då kyrkans universella mission börjar. Vid detta dop i Helig Ande blir den personliga och den gemensamma dimensionen omöjlig att separera. Den troendes 'jag' är samtidigt Kyrkans 'vi' ".

"Anden som kommer ner över personen, förenar samtidigt denna person i Kristi Mystiska Kropp, som är Kyrkan, och gör henne delaktig i missionen att vittna om Hans kärlek. Att upptäcka och uppmärksamma den Helige Anden i sitt liv, är även det jag har uppmanat ungdomarna till i mitt budskap inför den kommande Världsungdomsdagen".

Två små incidenter inträffade under gårdagen. Under mässan i basilikan snubblade påven på det podium som hans stol står på. Påven fick genast hjälp att resa sig och han låg inte på golvet i mer än några sekunder, men många han oroa sig. Senare då påven skulle läsa sin Regina Caeli fungerade inte mikrofonen när han började läsa. Folket nedanför började applådera i väntan på ljud och när det kom tillbaka utbrast påven: "Äntligen har vi röst!"All the contents on this site are copyrighted ©.