2008-05-10 14:27:07

”Idag en avsikt. Imorgon ett faktum”. - Den Heliga Faderns budskap till den Armeniska Apostoliska Kyrkan


(10.05.2008) Benedictus XVI hade den 9 maj en privat audiens med Catholicos Karekin II, patriarken av den Armeniska Apostoliska Kyrkan, där den Helige Fadern gav moraliskt och pastoralt stöd i deras gemensamma strävan efter rättvisa och försoning.

Benedictus XVI och Catholicos Karekin II möttes i Sala Clementina i det apostoliska palatset, kort efter en privat audiens strax före kl 12:00 igår. Där hälsade de på en grupp bestående av 300 armeniska biskopar och troende. I Sala Clementina ledde Benedictus XVI en ekumenisk bön där psalmerna sjöngs enligt den armeniska liturgin. Sedan talade Catholicos Karekin II med hjälp av en tolk till påven och underströk hur hans pilgrimsfärd till Rom, till Petrus och Paulus gravar var ett tecken på deras gemensamma strävan efter Kristen enhet.

I den Heliga Faderns budskap påminde han om de historiska relationerna mellan kyrkorna och de tydliga tecken på ett växande ömsesidigt erkännande. Påven nämnde bl a ett ökat samarbete i det Gemensamma Rådet för Teologisk Dialog mellan Katolska och Orientaliska Ortodoxa Kyrkor.
”I vår ekumeniska dialog”, sade Benedictus XVI, ”har vi gjort viktiga framsteg. Vi har klargjort doktrinära tvistemål vilka tidigare splittrat oss. I synnerhet över frågor rörande Kristologi. Vi ber att detta arbeta skall föra oss närmare en fullkomlig och synlig gemenskap och att den dag skall komma då vår enhet i tron gör möjligt ett gemensamt firande av eukaristin”.

Tills den dagen manade den Helige Fadern om ett större pastoralt samarbete med fullkomligt stöd för den Katolska Kyrkan medan det armeniska folket försöker att återuppbygga kyrkan i sitt land. ”Den Armeniska Apostoliska Kyrkan”, sade påven, ”har skrivit sin senaste historia med kontrasternas bokstäver. Förföljelse och martyrskap, mörker och hopp, förödmjukelse och andlig pånyttfödelse har varit dess stavelser”.

”Tack vare den apostoliska ledningen”, fortsatte Benedictus XVI, ”lyser Kristi strålande ljus återigen i Armenien och igen kan man höra evangeliets räddande ord. Självklart har vi många utmaningar kvar på det sociala, kulturella och andliga planet. Med anledning av detta måste jag nämna de senaste svårigheterna det armeniska folket lidet under och uttrycka en bön för stödjandet av den Katolska Kyrkan i strävandet efter rättvisa och fred och främjandet av det gemensamma goda”.

Efter dessa ord beskrev Benedictus XVI Kyrkornas gemensamma band. Han noterade bl a att på lördag börjar både Kyrkor det liturgiska firandet av pingsten.

”Det är den Helige Anden”, sade påven, ”som ger Kyrkan dess enhet. Vägen mot det helande som skall skänka en full och synlig gemenskap bland samtliga Kristna kan synas lång och mödosam. Mycket finns att göra för att läka den djupa och smärtsamma splittringen inom Kristi kropp”. Men påve Benedictus XVI tillade hur ”den Helige Anden leder Kyrkan på ett överraskande och ofta oväntat sätt”.

Påven avslutade sitt budskap med att citera ett tal given till en grupp armeniska biskopar över 800 år sedan av Nerses av Lambron: ”Kanske kan vi tack vare Hans kraft nära den gemensamma frukten som återställer freden inom Kristi Kyrka. Idag som en avsikt. Imorgon som ett faktum”.
All the contents on this site are copyrighted ©.