2008-05-10 14:51:13

Съпружеската любов, отворена за неоценимия дар на живота, да съчетава свободата и истината: насърчение на Бенедикт ХVІ към участниците в симпозиума за Humanae Vitae на Павел VІ


(10.05.08) Връзката между свободата и истината пред неоценимия дар на човешкия живот: около тази тема Папа Бенедикт ХVІ разви своето слово пред участниците в международния симпозиум за 40-годишнината от публикуването на енцикликата Humanae Vitae на Папа Павел VІ. Едно задълбочено слово за ценностите, особено скъпи на Папата. Тази аудиенция бе повод за Бенедикт ХVІ да припомни смелостта и далновидността на Папа Монтини за публикуването на тази енциклика, за съжаление често пъти неразбирана. Светият Отец бе поздравен от името на участниците от архиепископ Рино Физикела, ректор на Папския Латерански университет, който бе домакин на симпозиума за Humanae Vitae.

“Грижата за човешкия живот и опазването на достойнството на личността” ни налагат “да не пренебрегваме нищо, за да бъде споделяна истината за отговорната съпружеска любов, в пълното приемане на закона вписан в сърцето на всяка личност”: това е насърчението на Бенедикт ХVІ в словото му за енцикликата Humanae Vitae на Павел VІ. Един документ, каза, който четирийсет години след своята публикация “не само не е променил своята истина, а разкрива и далновидността, с която проблемът е разгледан”. Папата пожела да припомни трудния контекст, в който е публикувана енцикликата и подчерта смелостта на Папа Монтини:

“Този документ твърде скоро става знак на противоречие. Разработен в светлината на едно изстрадало решение, той представлява един красноречив жест на смелост в подчертаването на последователността на доктрината и на традицията на Църквата. Този текст, чеесто пъти тълкуван неправилно и двусмислено, повдигна много дискусии защото бе предложен в зората на една дълбока контестация, белязала живота на цели поколения”.
 
“Поучението на Humanae Vitae, призна Папата, “не е лесно”. “Но, продължи, “то съответства на фундаменталната структура, посредством която животът е винаги препредаван още от създаването на света, в респект с природата и в съответствие с нейните изисквания”. “Ключът” за разбиране на енцикликата на Павел VІ “остава този на любовта”. В Humanae Vitae, обясни, “съпружеската любов е представена вътре в глобалния процес, който не се спира пред разделението между душа и тяло, засяга целостта на личността”. Ако се отнеме тази цялост, предупреди Папата, “тогава се губи ценностната стойност на личността и се изпада в голямата опасност от считането на тялото като един предмет, който може да бъде купен или продаден”.

“В една култура, където преобладава притежанието над съществуването, човешкият живот рискува да загуби своята стойност. Ако упражняването на сексуалността се превръща в една дрога, желаеща да подчини партньора на собствените желания и интереси, без да зачита обичаната личност, тогава това което трябва да се защитава не е само истинската концепция на любовта, а на първо място достойнството на самата личност”.
 
Затова, предупреди, като вярващи “не трябва никога да допускаме господството на техниката да потъпче качеството на любовта и сакралността на живота”. Светият Отец подчерта още, че Вероучителстването на Църквата “не може да не се замисля по винаги нов и задълбочен начин над фундаменталните принципи, засягащи брака и прокреацията”. Така постави акцента върху “неоценимия дар” на живота, за който не може остане затворена съпружеската любов. “В съпружеската любов – каза още – мъжът и жената участват в съзидателния план на Бог Отец”. Ето защо, подчерта, “никоя техника не може да замени любовния акт, който двамата съпрузи си разменят като знак на една по-голяма тайна, в която са главните действащи лица и съучастници в Сътворението”. Папата отправи пожеланието младежите “да могат да разберат истинския смисъл на любовта и да се подготвят за него чрез подходящо сексуално възпитание”.All the contents on this site are copyrighted ©.