2008-05-08 16:16:37

Kinas filharmoniska orkester spelade Mozart för Benedictus XVI


(08.05.2008) På onsdagen förenade sig musiken med den interkulturella och interreligiösa dialogen. I audienhallen Paulus VI i Vatikanen utförde, nämligen, ”China philharmonic orchestra” i Peking, Mozarts Requiemmässa till Benedictus XVI:s ära.

Efter att ha uttryckt sin uppskattning över framförandet av konserten, tackade Påven, varmt, dirigenten Long Yu, musikerna och konsertens organisatörer. Han underströk också att audienssalen Paulus VI, där han tar emot de gäster som kommer och besöker honom, ”är såsom ett fönster som står öppet mot världen - en plats där man ofta möter personer, som kommer från varje del av världen, var och en med sin egen personliga historia och kultur, och var och en mottagen med aktning och tillgivenhet”.

Och vidare sa Påven när han tog emot dessa ”kära kinesiska artister”, att det var som om han tog emot hela det kinesiska folket, ”med en speciell tanke till era landsmän”, sa Påven, ”som delar tron på Jesus och är enade genom ett speciellt andligt band till Petri efterträdare”. Musiken och mer i allmänhet kulturen ”kan bli ett privilegierat medel för möte och ömsesidig kännedom och aktning mellan olika folk och kulturer”, sa Påven.

Påven tackade för den mycket uppskattade hyllningen och sa ”genom er vill jag sända en hälsning till alla invånare i Kina, som med de kommande Olympiska spelen förbereder sig för att uppleva ett evenemang av stort värde för hela mänskligheten”. Dirigenten Yu inledde konserten med att presentera den såsom ”ett fredens och kärlekens budskap”.All the contents on this site are copyrighted ©.